Během několika dnů jsme vybrali v družině z každého oddělení kolem třiceti výkresů, které by se eventuálně na výstavu hodily. Jejich tématem byly ilustrace z knih, pohádkové postavy a příroda s jejími obyvateli. Nejvíce času věnovala naše oddělení družiny pohádkové postavě Hurvínka, který v letošním roce slavil 95. výročí narození. Vybrané práce jsme předali paní Marcele Bergerové z MKC, která má na starosti krom jiného i Galerii Zastávka. Ta pak vybrala práce a připravila na instalování výstavy.

Dne 24. června byla výstava prací v Galerii Zastávka instalována a dnes jsme si ji mohli prohlédnout i my. Bylo to pro nás velké překvapení, i když jsme částečně věděli, že se něco chystá, ale nikdo z nás netušil, kde a co to bude. Věděli jsme pouze, že se jedná o výstavu našich prací. Zdá se, že jsme toho mnoho neudělali, neboť naše plány neustále hatila uzávěra škol a distanční výuka. Ovšem opak je pravdou. Přes to málo, se však podařilo získat poměrně dost úspěchů. A tato veřejná výstava v Galerii Zastávka je pro nás opravdu ten největší úspěch.

Procházíme autobusové nádraží v Berouně a na prosklených panelech na jednotlivých zastávkách hledáme naše práce. To bylo radosti, když si mohl každý najít nějaké to své dílo. Nebylo by tolik radosti, nebyla by veřejná výstava našich prací, kdybychom nespolupracovali s MKC. Této spolupráce si naše družina velmi váží. Děkujeme! Za naši práci v závěru tohoto náročného školního roku následovala zasloužená „sladká odměna“. Cestou zpět si ještě povídáme o výstavě a až se vrátíme domů, půjdeme si během prázdnin s rodiči prohlédnout i naší zdejší výstavu. Za krásné obrázky patří poděkování všem dětem a jejich vychovatelkám, za organizování super výstavy v Galerii Zastávka pracovníkům MKC.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí