Žáci naší školy mají zkušenosti s akcí "Ukliďme svět, „Ukliďme Beroun“ a víme, jak jsou odpadky nebezpečné pro lidi i zvěř. Mnohdy jsme našli venku rozbité sklo, dráty a igelitové obaly.

Prohlíželi jsme si recyklační kufřík, kde jsme viděli různé výrobky z recyklovaného papíru. Jedná se o výrobky běžné spotřeby, se kterými se setkáváme v domácnostech.

Viděli jsme modré kontejnery na papír, žluté na plast, červené na elektroodpad, šedé na kovy a zelené na sklo. Dozvěděli jsme se, že existují i černé kontejnery, do kterých se odkládají znečištěné věci od biologických materiálů a směsný odpad.

Halloweenské učení zpestřilo tradiční výuku na 2. základní škole Beroun.
Na 2. základní škole Beroun si připomněli Halloween i Památku zesnulých

Ujasnili jsme si, kam patří obaly od mléka a džusů. Vysvětlili jsme si pojem bioodpad a jeho kompostování. Ujasnili jsme si, jak probíhá recyklace a proč je pro nás důležitá.

Dozvěděli jsme se o spalovnách v České republice. Celý program je doplněný manipulačními hrami. Projekt v dětech vzbuzuje zájem o ekologii a životní prostředí. Všichni můžeme svým dílem přispět k ochraně přírody.