V Kodském údolí si prohlédli jarní efemery – jarní květinový zázrak. Tyto krásné  květiny se objevují v šedi loňského listí a můžeme je obdivovat v podobě pestrobarevného koberce.

Nechybělo povídání o dymnivkách, podléškách, fialkách, lechách jarních, plicníku a mnoha dalších. Lidé si také dozvěděli o jedovatosti jarních efemer a o léčivých jarních bylinkách.

Vlastivědná vycházka – údolím Kačáku

Vycházka malebným údolím potoka Loděnice, zvaného místními Kačák, se uskuteční v pátek 28. dubna od 17.15 hodin. Trasou Hostim – Srbsko účastníky provede Mgr. Jana Šuchmová, která bude povídat o přírodních pokladech skrytých v stínu skal, o významu říčky při počátcích železářství, o Hostimi jako potravinové základně svatojánského kláštera, ale i o pradávném osídlení na planině Kozlu vysoko nad potokem a o objevech učiněných v jeskyni Nad Kačákem či jeskyních na vrchu Chlum.

Na závěr se zastavíme v sérii lomů původně označovaných názvem Hostim a ukážeme si pozůstatky úzkorozchodné lomařské dráhy. Délka trasy je zhruba 3,5 kilometru. Doba trvání jsou asi dvě hodiny. Konec vycházky je na železniční zastávce Srbsko.

Muzeum Českého krasu