Sčítání ptáků

V měsíci lednu jsme již potřetí sčítali ptáky na krmítku. Jednalo se o projekt, který organizuje Česká společnost ornitologická. Do zimního sčítání ptáků, se již po třetí zapojuje i naše školní družina. Jde o hodinku pozorování nejen na krmítku, ale i v jeho blízkém okolí.

Již od počátku prosince se děti školní družiny starají o přísun potravy pro naše opeřence. Nejprve rozvěsily krmítka, doplnily potravu – zobání pro ptáčky a pravidelně je doplňujeme. Již od tohoto okamžiku se připravují na vyvrcholení – Ptačí hodinku. Ještě předem se seznámíme s ptáky, které u nás v blízkém okolí můžeme pozorovat a pak již čekáme na první okamžiky sčítání. Je 8. ledna a děti z 1. a 3. oddělení se svými vychovatelkami odchází na svá stanoviště, aby se mohly věnovat pozorování ptáků, ale především jejich množství. Děti se rozděluji do několika skupinek v jednotlivých odděleních. Každé oddělení odchází jiným směrem. 1. oddělení své pozorování směruje přes lávku na pravý břeh Berounky, postupují přes Ostrov a směrují své pozorování k pedagogické škole. Děti z 3. oddělení se nasměrovaly na levý břeh Berounky, kolem bývalého autobusového nádraží a prochází křoviska směrem ke Štice. Zde cestou vytvořili 4 stanoviště, kde po dobu jedné hodinky sledovaly naše opeřence.

Vše jsme si všichni bedlivě zapisovali naše pozorování, abychom mohli zaslat hlášení. Jaké ptáčky jsme viděli? V minulých letech jich bylo více, ale my jsme rádi i za dnešní počty při pozorování. 1. oddělení – při počítání vidělo několik desítek kachen, holubů domácích a racků, 2 labutě, 3 sýkorky koňadry, 3 vrabce domácí, 1 kosa černého. Děti z 3. oddělení spočetly: 2 labutě, 10 kachen, 10 holubů, 7 racků, 4 vrabce, sýkorky koňadry, sýkorku modřinku, kosa černého, hrdličku, straku, 3 zvonky. Pozorovali jsme i hnízdo brhlíka, ale samotného ptáčka jsme neviděli.

S naším pozorováním jsme byli nadmíru spokojeni, ale čekalo nás ve 3. oddělení ještě jedno překvapení. Objevili jsme „Ježčí domeček“ o kterém jsme si pak i povídali. O těchto domečcích jsme se dověděli z Radničního listu a my bychom byli rádi, kdybychom mohli navštívit všechna místa v Berouně, kde se „Ježčí domečky“ nachází. Venku jsme strávili skoro celé odpoledne, bylo krásně, bylo i trochu sněhu, ale v závěru nám byla již zima. A tak nadšeni z našeho pozorování jsme byli všichni.

Za zimními spáči

V posledních dnech 2. týdne nového roku 2021 se děti školní družiny vydaly po stopách zimních spáčů. Nejprve to byli medvědi na Městské hoře u příležitosti jejich 21. narozenin a dnes to byli naši bodlináči, ježci.

Sledování ježčích domečků nás motivovala vycházka k počítání ptáků u krmítka, takzvaná Ptačí hodinka. Při putování přírodou jsme najednou objevili něco, o čem jsme byli informováni paní vychovatelkou. Tuto zprávu jsme si pak mohli přečíst v družině z Radničního listu. Beroun se rozhodl pomoci těm ježkům, kteří si nestihli najít své přírodní zimoviště a potřebovali pomoc. O tak velký skutek se postarali pracovníci společnosti AVE, kteří vyrobili dřevěné domečky a pomohli s rozmístěním. Mnoho času tomuto projektu věnoval i pan zastupitel Luboš Zálom, který vybral místa, kam by se domečky mohly umístit.

Než jsme se vydali na cestu průzkumu ježčích domečků, zjistili jsme, že takové dobré místo musí mít: dostatek shrabaného listí na hromadu, určitě dobré je i křovisko, které chrání domeček. Mělo by to být též místo, které je nenápadné, neboť ježci nesmí býti během zimního spánku rušeni. Věříme, že nikoho nenapadne, kdyby snad místečko s domečkem objevil, aby ho zničil. Ježci jsou i pro zahrádkáře a pro naši přírodu velmi užiteční. Vždyť stačí jenom to, kolik jich zahyne ročně pod koly aut. V družině před naším odchodem jsme si povídali o ježcích, o jejich životě, přezimování, ale i o tom, co udělat, když náhle najdeme před koncem podzimu a nastupující zimou ježka ve volné přírodě, který se již nedokáže o sebe postarat. Pak jsme zhlédli část Berounského videozpravodaje, kde se právě mluví o ježčích domečcích. Krom toho jsme ještě shlédli dvě videoukázky ze záchranné stanice.

Potom už nic jiného nezbylo, abychom se vydali na průzkum po ježčích domečcích. Bylo to skvělé. Našli jsme zatím pouze čtyři. To však nevadí. Jako myšky jsme si je kolem prohlédli a slíbili si, že nebude ježky budit křikem a že jim příště pomůžeme. Vždyť i na našich zahrádkách jim můžeme pomoci místečkem s kompostem a shrabaným listím. Při našem putování jsme též chvíli pozorovali nutrie, ale i naše opeřence, kteří nalétávali na krmítka, aby si dali něco k snědku. Z toho můžeme usoudit, že je mnoho lidí s dobrým srdcem, kteří milují zvířata a dokáží jim v zimním období pomoci. I my se snažíme pomáhat, hlavně při přikrmování ptáčků v blízkém okolí školy. Naše putování však dnes ještě neskončilo. Budeme ještě pokračovat.

Poslední putování po „ježčích domečcích“

Před týdnem pravá zima se sněhem i v Berouně, dnes na obzoru jaro – azurová obloha a příjemný svit sluníčka. Toho využily děti školní družiny, aby dokončily své putování za „ježčími domečky“.

Pátek, 22. ledna a děti z 3. oddělení se budou dnes věnovat poslední cestě ve vyhledávání „ježčích domečků“. Jsme po obědě, trochu odpočinku a jdeme ven. Venku je na leden neskutečně krásné teplé počasí. Než jsme se vydali ven, přečetli jsme si ještě jednu pohádku, kde hrdinou je též ježek. Ta se jmenovala O hamižném ježkovi Vítkovi. Po přečtení následovala malá soutěž. Tématem byla právě přečtená pohádka. Po několika otázkách jsme si spočítali body a vyhodnotili.

A jak to dopadlo? Na 1. místě se umístila Tereza Heranová a Pavel Staněk, na 2. místě Štěpán Švihálek a Vojta Stejskal, 3. místo obsadili Nick Augusta, Sára Nekvindová a Lukášová Alžběta. Blahopřejeme! Po vyhodnocení si bereme naše malované kamínky s ježky a putujeme po dalším úseku hledání domečků. Je to príma, našli jsme je a hned ukrýváme malé dárky s motivem ježků a moc se těšíme, zda je někdo objeví a jestli se nám někdo ozve. Uložením posledního kamínku se pomalu jistě připravujeme k odchodu. Na závěr ještě malé zpestření, proběhneme si zábavný dětský park a odcházíme. Jsme moc spokojeni. Úkol, který jsme si dali, jsme beze zbytku splnili a ještě se nám podařilo něco navíc. Po příchodu zpět do družiny jsme si zkusili vymyslet všichni společně verše na dnešní ježčí procházku.

Ježek – 3. oddělení ŠD
Ježečky jsme navštívili,
domečky jsme objevili.
Kamínky jsme malovali,
dárečky pak rozdávali.
Bodlináčci, berounští,
ještě chvilku vydržte.
Domečky krásné máte,
v nich zimu přečkáte.
Pak už přijde jaro,
zimy bude málo.
Sluníčko nás zahřeje,
hned všem bude vesele!

Těmito verši jsme dnes ukončili poslední „ježčí den“ školní družiny. V závěru padlo i několik dotazů. K těm nezajímavějším byl dotaz, zda by se nám podařilo zjistit, kolik domečků bylo ježky opravdu obydleno. Zajímavé, že? Tak se necháme překvapit.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí