Výuka cizího jazyka je nejefektivnější, pokud má dítě dostatečnou motivaci. Multisenzorické (zrakové, sluchové, čichové a hmatové) vjemy podporují proces učení a spojení slov s konkrétními souvislostmi a reálnými zážitky zlepšuje jejich zapamatování.

Při zážitkových skupinových aktivitách jsou děti vedeny ke komunikaci a spolupráci a různorodé zábavné činnosti jim pomáhají snadněji udržet pozornost. Využití koní trénovaných pro hiporehabilitaci zajistí poutavou formu výuky.

Kůň motivuje děti k výuceZdroj: Erik Onoda

Děti budou celý den vedeny ke komunikaci v angličtině. Hlavní vedoucí programu bude rodilý mluvčí s bohatými zkušenostmi s výukou a vedením dětí. Kromě jízdy a kontaktu s koňmi budou pro děti připraveny tvůrčí aktivity s anglickou konverzací, pohybové hry a zábavné úkoly.

Každé sobotní setkání bude zaměřené na určité téma (25. dubna - Rytíři a princezny, 16. května - Jak vycvičit draka, 6. června - Kouzelnická akademie). Workshopy jsou určeny pro děti od 6 do 14 let. Více informací najdete na webových stránkách spolku www.kamenityvrch.cz.

Erik Onoda