Před začátkem slavnostní premiéry bylo pro hosty připravené malé pohoštění s welcome drinkem. Po šesté hodině večerní se všichni přítomní přesunuli do sálu s renesančními freskami, kde už začal hlavní program.

Po skončení akce si hosté mohli u vstupu zakoupit knihu a nechat si ji podepsat od samotného autora, spisovatele Otomara Dvořáka.