Je čtvrtek 31. října a my se scházíme u školy. Odtud společně odcházíme na malé nádraží, na Závodí, odkud nám jede vlak do Křivoklátu. Vždyť právě Křivoklát je naše cílová stanice a cílem výpravy je Infocentrum Lesů České republiky. To je místo, které se nám líbí a vždy se zde děje něco nového, zajímavého. Copak nás čeká dnes?

Přicházíme do cíle, kde na nás již čeká paní Friebertová. Jdeme do společenské místnosti, přezouváme se, usedáme na koberec a naše oči nestačí sledovat. Tolik nového je zde připraveno. Krmelec, obrázky zvířat i potravy. A je tu s námi lesní pedagog, Ondra. To bylo radosti, když jsme se sešli s Ondrou, který nás navštívil i v naší družině.

Seznamuje nás s dnešním programem, kterým jsou opět zvířátka, ale trochu jinak. Sedíme v kroužku na koberci, každý má jeden obrázek zvířete a můžeme začít. Nejprve třídíme zvířata. Dělíme je na ta, co žijí na farmě, v Zoo a v lese. O každém zvířeti si povídáme – jakou se živí potravou, kde žije, čím je pro nás důležité nebo jak vypadá.

V neposlední řadě si říkáme, která zvířata chodí ke krmelci a co u něj hledají. Zaměřujeme si i na mysliveckou mluvu, ukazujeme si různé lebky a Ondra nám pomocí vábničky vyluzuje zvuky a my poznáváme, čí jsou. I my jsme si mohli vyzkoušet, jak vábit prase divoké, jelena nebo jiná zvířata. 

Pak odcházíme do další místnosti, kde to vypadá jako v lese. Poznáváme zvířata, stromy, rostliny, ptáky a houby. Mnoho her jsme si zde mohli i sami zahrát a ověřit si své znalosti.

Pak již nákup drobných suvenýrů a nastává loučení. Dopoledne uteklo jako voda. Nám zbývá ještě asi půl hodiny, abychom mohli navštívit zdejší dětské atrakce. A potom? Nasedáme do vlaku a jsme plní zážitků. To bude doma vyprávění. 

Květa Hrbáčková, vychovatelka školní družiny ZŠ Beroun - Závodí