Scházíme se na školním hřišti a začínáme. Každá skupina má svůj prostor v rohu hřiště a správný zapisovatel má tužku, podložku a soutěžní kartu se 40 políčky. Uprostřed hřiště hýří barevní netopýři, kteří jsou očíslovaní a na tělíčku mají napsáno písmeno. Ze 40 kartiček, které musíme posbírat skládáme heslo. Kdo je první získává body a postupně i ostatní. Hodnotí se i správnost hesla napsaná v tabulce. Posléze barevné netopýry skládáme kolem sebe podle čísla a mělo by vniknout stejné heslo. Ano, je to tak. Heslo zní: „Objevuje-li se večer mnoho netopýrů, bude hezky“. To znamená, že netopýři tvoří kolonie a prolétávají oblohou sem a zase tam.

Výlet kolem rakouského jezera Wörthersee.
Od vody až mezi mraky. Nechte se okouzlit okolím jezera Wörthersee

Ve druhé soutěži každá skupina má čtvrtinu kruhu a uprostřed je zapisovatel. Další soutěž se jmenuje „Pravda nebo lež“. Odpovídáme na 10 otázek – pravda „P“, lež „L“. Soutěžní družstvo se radí a pak zapisuje výsledek. Pozor, abychom zbytečně nikomu nenapovídali. Jde nám o body. Správně na 10 otázek neodpověděl nikdo, nejvíce bylo sedm bodů. Sedm správných odpovědí.

Ve třetí soutěži do boje vysílá skupina jednoho staršího a jedno nejmladšího člena družstva. Na dvorku máme ukryto 12 netopýrů, kteří si zde našli svůj úkryt. Na obrázku netopýra máme pořadové číslo a též trojciferné číslo, které musíme zapsat do tabulky. Nejrychlejší má opět nejvíce bodů, bodujeme i správnost čísel.

Další soutěž je opět o rychlosti. Všichni známe tzv. spojovačku čísel, kde nám vznikne nějaký obrázek. Dnes tomu bude také tak, ale pozor, zde spojujeme pouze čísla sudá. Na obrázku vidíme netopýra. Všichni splnili dobře a my jdeme na poslední soutěž. Tou je osmisměrka, kdy na obrázku máme obrázky velkých zvířat, které je nejčastěji loví. V osmisměrce je musíme najít, vyškrtnout a z písmen, která nám zbyla zjistíme, kdo nám nejvíce pije krev, věděli byste to? Jsou to přeci štěnice a blechy.

Zahájení výstavy obrazů pod nižborskou školou.
Pod nižborskou školou je stále na co koukat. Skřítky doplnily Fišákovy obrazy

Znalostní disciplíny soutěže máme za sebou a my si jdeme zahrát jednu netopýří hru. Netopýři létají vzduchem, vytváří kolonie a shlukují se např. po deseti. My se museli spojit po deseti. Kdo neměl desítku vypadl ze hry. A tak pokračujeme dál a dál, a nakonec nám zbyly jen dvě děti. To jsou vítězové hry.
Nyní následuje krátká přestávka, spočítání bodů a vyhodnocení. A jak to nakonec všechno dopadlo?

1. místo – 1. skupina
2. místo – 3. skupina
3. místo – 2. skupina
4. místo – 4. skupina

Po vyhlášení výsledků malá odměna a pozdravení všem netopýrům, aby v pohodě přežili dlouhé zimní období.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun-Závodí

Hřib královský (Boletus regius) je uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a je zároveň i zvláště chráněným druhem podle vyhlášky MŽP 395/1992 (v kategorii kriticky ohrožený druh). Jeho sběr je zakázán!
Podívejte se na překrásné hřiby královské. Ale pozor, v lese nesbírat!