Stavěly se od 60. let 19. století do poloviny 20. století a je na nich vidět jak vývoj architektonických stylů, tak proměna způsobu života. Dalším cílem bylo otevřít sokolovny nečlenům a ukázat jim, co se v sokolských jednotách všechno děje a jak se mohou případně i zapojit.

Podruhé se Noc sokoloven konala v Komárově u příležitosti sletové štafety v roce 2017. Co bylo námětem letošního ročníku? Živé obrazy. Naše jednota vytvořila živý obraz s názvem „Milujeme Sokol“.

V pátek 27. září se v podvečer v komárovské sokolovně sešlo 17 dospělých a 57 dětí. Nejprve všichni zhlédli amatérský film z počátku táboření naší jednoty na tábořišti ve Lhotě pod Radčem. Dětem to přišlo dost retro, ale mnozí dospělí si zavzpomínali na léta 1978 (černobílý film) a 1979 (barevný film). Některé děti ve filmu poznaly své rodiče, tehdy táborníky, případně prarodiče, kteří zajišťovali provoz tábora.

Pak následovala oblíbená překážková dráha a různé soutěživé hry. Fotokvíz prověřil znalost detailů komárovské sokolovny. Vybíjená opět rozproudila krev ve všech účastnících. Dospělí si vyzkoušeli sokolsko-olympijskou křížovku, ale také se zapojili do soutěživých her s dětmi, fotokvízu i noční hry, která ukončila večerní program. Následovalo přespání v sokolovně, na které se děti hodně těšily.

Celá akce se vydařila, o čemž svědčily úsměvy na tvářích a štěbetání odcházejících dětí v sobotu 28. září dopoledne ze sokolovny.

Olga Kleknerová, jednatelka TJ Sokol Komárov