Nic ovšem netrvá věčně a tak i lávka časem chátrala. Občané, kteří po ní často chodili, žádali Městský úřad o opravu již od roku 2018, ale marně, dne 21. srpna toho roku dostali nakonec i zamítavou odpověď, neboť oficiálně lávka neexistovala. Povodí Vltavy do jehož správy potok patří, o ní nevědělo. Sice patrně šlo lávku opravit a legalizovat, ale nestalo se tak. Nakonec se lávka prolomila a neinformované Povodí Vltavy ji nařídilo odstranit. Tak se tedy opět chodilo přes potok jen po kamenech. V té době požádali občané žijící v této lokalitě zastupitelku města Věru Veverkovou o pomoc při zbudování nové lávky. Paní Věra, jak je o ní známo se vždy rozhodne konat, a tak se i stalo, hned oslovila sponzory. Mezi prvními, kdo výstavbu lávky podpořil, byl pan M. Weber, bydlící nedaleko v mlýně, přispěl 100 tisícovou částkou, přidal se pan T. Tink s padesáti tisíci. Proto bylo nutno založit transparentní účet, přispívali další firmy i občané, o zřízení účtu se postaral spolek Horovize z. s. V září 2020 bylo na účtu více než 200 000 korun, v té době byl informován starosta města, že spolek bude organizovat výstavbu legální turistické lávky, za což byl rád. Pomoc nabídlo i město, s tím, že zajistí projekt, ten měl ale vyjít na 700 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že lávka měla být od začátku vedena, jako turistická, zdála se spolku Horovize i sponzorům tato částka velmi vysoká, a to se již mluvilo, vzhledem ke zdražení materiálu i o částce cca 1 milión korun. Otázkou tedy bylo, jak pokračovat.

Nakonec se všichni včetně sponzorů shodli lávku udělat bez městského projektu a jít po vlastní ose s vlastním projektem za účasti autorizovaných odborníků. Vše se podařilo a v sobotu 2. dubna se všichni, dočkali nové lávky. Vlastní konstrukce lávky byla zaplacena ze sponzorských darů. Na schůdky k lávce přispělo z rozpočtu město v částce 49 000 korun. Celá stavba tak byla pořízena za 320 000 korun. Lávka, kterou vyrobila firma Bobr Jince splňuje veškeré požadavky a byla bez problémů zkolaudována. Tato náročná akce se podařila díky tomu, že veškerou odbornou i manuální práci zajistil asi dvacetičlenný tým ochotných hořovických občanů a to zdarma. Například projekt vytvořil pán Brnušák a pán Srp, autorizovaný odborník pro mostní stavby. Se stavebními záležitostmi pomáhal pán Macek. Pomocnou ruku také podal David Grunt z odboru životního prostředí města Hořovice, který radil, jak správně postupovat, jaké plnit podmínky.

Město nechalo v prostoru kolem lávky odstranit shnilé topoly a dobrovolníci zase vyčistili břehy potoka i protější stráň i příchozí cesty. Celý prostor se tak otevřel, prosvítil a proto se sem při křtu lávky vešly i stoly, na které občané města přinášeli napečené domácí dobroty, spolek Horovize z. s. zajistil čaj, kávu i výborný svařák a špekáčky, které si všichni s chutí na ohýnku opekli. Slavnostní ráz akce podpořil i Jiří Hlobil s paní Fajfrlíkovou svým zpěvem a hrou na kytaru. Všichni přítomní si společně za jejich doprovodu zazpívali i známou písničku - Široký hluboký ty Vltavský tůně. Sešli se sponzoři, obyvatelé města, hosté i zástupci spolku v čele s Věrou Veverkovou, která má na realizace obrovský podíl a všichni společně prožili hezké odpoledne v příjemné atmosféře s pocitem, když se chce jde .....

Autor: Naďa Kolenská