Podle Sandry Černé z lesní mateřské školy Studánka je Komunitní centrum Trubská společným projektem obce a školky. „Do března 2021 by měla proběhnout rekonstrukce bývalé budovy Smíšeného zboží,“ uvedla Sandra Černá a připomněla, že komunitní centrum bude nabízet aktivity především pro lokální komunitu, tedy obyvatele obce.

„Součástí centra bude multifunkční prostor s nabídkou knih, internetu, tiskárny, hernou pro maminky s dětmi. V nabídce budou pravidelné aktivity pro seniory, kroužky pro děti, různé zájmové pravidelné nebo jednorázové aktivity pro dospělé, mládež. Cílem je oživit sociální infrastrukturu obce a posílit komunitní život v obci,“ doplnila Sandra Černá.