Družina se schází po třinácté hodině na školním hřišti, kde v bezpečné vzdálenosti jsou na sebe navazující tři stanoviště. Na prvním stanovišti se seznamujeme s naším tělem, určujeme naše orgány a zjišťujeme, co se může stát. Když již k této události dojde, měli bychom jí dobře vyhodnotit a umět ošetřit, ale v především zavolat záchrannou službu. A o to šlo na tomto stanovišti.

Na druhém stanovišti si společně ošetřujeme nejrůznější druhy poranění – odřeniny, rozbitá kolínka, vyvrknuté kotníky, ale i některé zlomeniny a úrazy hlavy. Cílem je se naučit obvazovat naše zranění – ruky, kolena, hlavy.

Třetí stanoviště je jistě to nejdůležitější. Už víme, jak poznáme, že člověk přestal dýchat, jak to zjistíme, ale dokážeme si poradit i s tím, aby nezapadl jazyk do krku a co s tím, když se stane uděláme. A tak zde provádíme resuscitaci na našem umělém Pepíčkovi. Provádíme nepřímou masáž srdce, kterou si každý vyzkoušel. Všechna oddělení tak prostřídala tři stanoviště a my zjistili, jak jsou někteří z nás velice šikovní. Překvapení nejvíce bylo u našich prvňáčků, a pak i u starších dětí, které si vlastně zopakovaly to, čemu se během let již naučily.

Světový den první pomoci má upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může – v prvních minutách – rozhodnout o životě a smrti člověka. Letošní Světový den je svým mottem „Buď hrdinou první pomoci ve škole i svém okolí“ zaměřen na to, abychom se opravdu naučili poskytnout první pomoc a pomoci tak v nouzi sobě, kamarádům nebo i rodičům či dalším lidem.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun - Závodí