Právě 24. června 2021 se na Husově náměstí v Berouně u sochy mistra Jana Husa tato vzpomínková akce konala. Zúčastnily se jí i děti školní družiny, ze Základní školy Beroun – Závodí, ale i veřejnost. Scházíme se u sochy Jana Husa před budovou radnice ve 13,30 hodin, abychom uctili památku tohoto velkého českého reformátora, kazatele a středověkého náboženského myslitele.

Po oficiálním zahájení jsme vyslechli několik slavnostních projevů, sledovali položení kytic k soše Jana Husa. Modlitbu pronesla farářka Markéta Macháčková za asistence zdejšího faráře. Po oficiální části akce jsme se zaposlouchali do písní z doby Jana Husa a prohlédli si pro nás neznámé hudební nástroje.

Mistr Jan Hus byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor, jehož učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve. Upálen byl 6. července 1415 v Kostnici. Toto datum je českým státním svátkem.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí