V minulému ročníku, průvod procházel celou obcí a čekala na něj vzhledem k rozloze obce velká trasa. Od horního Zaječova, Kozojed, Horní Kvaně i Nové Vsi. Aby se průvod až tak moc nenachodil, byl dokonce připravený autobus, který zájemce vždy kousek popovezl. Tentokrát se ale na podnět občanů zvolila krátká trasa. Masky se sešly v Kvani u studánky a pokračovaly k obecnímu úřadu. Tady bylo pro všechny připraveno bohaté občerstvení. Dospělých masek bylo oproti jinému roku o trochu méně. Přišlo ale hodně dětských masek, ty ale většinou nešly v průvodu, ale přišly rovnou k obecnímu úřadu, kde byly pro děti připraveny nápadité soutěže. U různých stanovišť plnily děti úkoly a za jejich zdárné splnění si pak odnášely sladké odměny.

Maškarní bál v Točníku.
VIDEO: Na maškarním bále v Točníku tančila také obří okurka či Švejk

To většina dospěláků úkol splnila svou účastí v průvodu a za odměnu na ně, ale i na přihlížející čekalo plno dobrot. Obecní úřad přichystal pro všechny občerstvení, které bylo zcela zdarma. Šikovné členky kulturní komise doma napekly různé dobré zákusky a u stánků je návštěvníkům nabízely. Nechybělo slané pečivo, chlebíčky ani masopustní koblihy. Opodál lákaly vůní přímo luxusní opečené klobásy i točené pivo. A co teprve úžasné svařené víno, vonící skořicí a pomeranči, málo kdo odolal.

Opodál na pastvině u kláštera se pásla krásná malá jehňátka, což předznamenává již opravdový příchod jara, na který se většina z nás těší.

Jak to tak o masopustu bývá, sešli se kamarádi, rodiny i přátelé. V družné náladě poseděli, popovídali, zasmáli se a plni krásných dojmů se loučili s příslibem za rok nashle.....

Autor: Naďa Kolenská

Chovatelská výstava v Kvani.
OBRAZEM: Králíci, holubi nebo drůbež. Kvaň hostila již 62. chovatelskou výstavu