Na příchod účastníků se ve čtvrtek 27. ledna velmi těšila Lenka Radová, organizátorka akce. Konalo se zde totiž slavnostní předání osvědčení a pamětních listů za zimní semestr loňského roku. Přítomné dámy a jednoho muže přišel pozdravit také Tomáš Klokočník, zástupce ředitelky (Domeček), v krátkém projevu kromě jiného poděkoval, také jedné z účastnic kurzu Jarmile Vodové, protože to byla právě ona, která s nápadem na VU3V přišla.

Poté se rozloučil a to již nastala právě ta doba pro Janu Šrámkovou, místostarostku Hořovic, která zavzpomínala, že se s mnohými přítomnými zná již od školy a s radostí se ujala slavnostního předávání pamětních listů i osvědčení. Tentokrát bylo 9 účastníků přihlášeno na Čínskou medicínu v naší zahrádce. Další zase na Mistři barokního malířství 17 století. Celkem bylo za minulý semestr 26 posluchačů, z toho jich 24 úspěšně splnilo, zbývající dva již předem avizovali, že je zajímají pouze přednášky a nebudou plnit studijní podmínky za účelem získání pamětního listu. Všem patří velká gratulace, a kdo by měl zájem, letní semestr začal už 1. února.

Autor: Naďa Kolenská