Kaplička je zasvěcena svaté Ludmile a nabízí se i myšlenka pravidelných poutí na svátek svaté Ludmily. Celou akci doprovodil pěvecký sbor Fabián pod vedením Petra Kafky. Zvon byl odlit Michalem Votrubou z Myslkovic, který jej sám i zavěsil do kapličky.