Zavítal mezi nás i dlouholetý bývalý zastupitel města Berouna pan Jiří Pokorný. Jedná se o pamětníka místní přírody a hlavně Brd. Všechny nás zaujaly kroniky, které jsou pro mladou generaci opravdovou vzácností.

Dále jsme si povídali o vodních zdrojích v obci Praskolesy a okolí, o využití vody, ale rovněž jsme vzpomínali na ničivé povodně, které se nevyhnuly ani tomuto místu. Červený potok se již několikrát v minulosti rozlil do částí obce a bral s sebou majetek lidí.

Starší pohlednice Štulovny.
Od vzniku první mateřské školy v Berouně uplynulo 136 let

Na této schůzce jsme mezi sebe přivítali nové členy oddílu. Rozdávali jsme si krásná nová trička, která jsme obdrželi od Mladých ochránců přírody. Celou akci jsme zakončili kreslením na silnici obrázky s přírodními motivy, zpěvem, hrami a zábavnými úkoly. 

Počasí bylo skvělé, téměř jarní a my se již nyní těšíme na další akce v přírodě.

Jana Šopejstalová, vedoucí MOP Trilobit, oddíl Bobříci