Tvůrčí prací po té pokračovaly tandemy v ateliérech vysoké školy UMPRUM v Praze. Tomáš Císařovský se seznámil s portfolii žáků a dle jejich výtvarného zaměření vymyslel zadání pro jejich další tvorbu. Do tvůrčího procesu byli zapojeni i učitelé ZUŠ, buď dostali volnost ve svém projevu nebo se domluvili s mentorem na zadání.

"Já stále jen výtvarné úkoly vymýšlím a zadávám, takže jsem si tentokrát řekla o uložení konkrétní práce, abych si vyzkoušela jaké to je, být opět na chvíli žákem," uvedla Andrea Borovská, která byla v tomto roce vybrána do programu MenArt již potřetí a to se svým žákem Matějem, který se učí na výtvarném oboru v berounské ZUŠ V. Talicha již sedmým rokem a pod vedením paní učitelky se připravuje na talentové přijímací zkoušky na uměleckou školu.

Práce v projektu MenArt je pro učitele i jejich žáky velkou inspirací a přínosem.

Andrea Borovská