Jsme po obědě, a všechna oddělení se během dnešního odpoledne vydávají na Pohádkovou cestu po Městské hoře, kde pro děti připravil Dům dětí a mládeže Pohádkové putování. V prostoru Městské hory v Berouně se nachází 11 stanovišť. Na každém stanovišti byla otázka s třemi možnostmi, na kterou jsme museli odpovědět. V odpovědích bylo vždy zvýrazněno jinou barvou písmeno, které jsme museli doplnit do tajenky, aby nám tajenka vyšla. Jedna z otázek, kterou jsme měli vyřešit, nás vede k Petru Panovi, další nám připomíná pohádku o Červené Karkulce, Perníkovou chaloupku, Sněhurku a sedm trpaslíků, Králíky z klobouku, Šípkovou Růženku, Popelku, Malou mořskou vílu, Sněhovou královnu, ale i prince Bajaju a Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého.

Při správných odpovědích na otázky z těchto pohádek nám vyšla tajenka. A o co se jednalo? Tajenkou byla opět jedna pohádková postava ze známé pohádky. Jmenovala se Z - - - - - - - - - -.Starší děti již po třech stanovištích věděli, co nám vyjde. Všichni mlčeli, nikdo nic neřekl. Když jsme došli do cíle, odpověď na tajenku byla jasná a děti ji opravdu vyluštily všechny správně. Bylo to super. Krásné odpoledne s pohádkou strávily děti školní družiny na Pohádkové cestě po Městské hoře.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí