Nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu oboru PMP jsou kromě všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů i hodiny pedagogické praxe. V oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika realizujeme průběžnou pedagogickou praxi na berounských mateřských a základních školách. Ve 2. ročníku žákyně a žáci docházejí do školních družin vždy v úterý odpoledne a ve 3. ročníku do mateřských škol ve čtvrtek dopoledne.

Zde si v roli praktikantek a praktikantů zkoušejí přímo v terénu práci s dětmi. Hrají si s děvčaty a chlapci, organizují jejich pohybové aktivity a sporty, učí děti zpívat s hudebním doprovodem, podněcují je k výtvarnému tvoření a upevňují jejich rukodělné dovednosti. Celkově rozvíjejí u dětí předškolního a mladšího školního věku různorodé zájmy.

V letošním roce 2023 si Střední pedagogická škola Beroun připomíná úctyhodných 70 let od vzniku pedagogických oborů v našem městě. Od ledna připravované a realizované oslavy k tomuto výročí vyvrcholí v sobotu 17. června v areálu budovy Obchodní akademie Beroun.

Při této významné příležitosti bych chtěla, prostřednictvím Berounského deníku, poděkovat za příkladnou spolupráci berounským základním a mateřským školám. Jedná se o Jungmannovu ZŠ, 2. ZŠ a MŠ Preisslerova ul., ZŠ Komenského ul., ZŠ Wagnerovo nám., MŠ Pod Homolkou, MŠ Sluníčko ul.V.Vančury a Husova ul., MŠ Drašarova ul,, MŠ Tovární ul.

Spolupráce s výše uvedenými školami je dlouhodobá a týká se všech forem praxí, a to průběžné i souvislé a dobrovolné. Milé kolegyně, vážíme si Vašeho pedagogického mistrovství a podpory i toho s jakou vstřícností vedete naše žákyně a žáky jak v denním, tak v dálkovém a kombinovaném studiu na jejich cestě k profesnímu uplatnění. Děkuji.

PhDr. Eliška Zapletalová, vedoucí komise pedagogiky a psychologie na OA, SPgŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Beroun.