Cestou jsme sbírali odpadky nejrůznějšího druhu. Pytle, které jsme obdrželi od Českého svazu ochránců přírody se nám plnily plechovkami, PET lahvemi, igelity a různými obaly, které zde kdosi odhodil.

Děti sbíraly odpadky s nadšením a přeháněly se, kdo nasbírá nejvíce. Přidávali se i dospělí. Všem patří veliké poděkování za pomoc v přírodě. Těšíme se již nyní na další akce. Tuto akci podporují MŠMT, MOP a OÚ Praskolesy.

Jana Šopejstalová, vedoucí MOP Trilobit