Velkým problémem je zde přelidněnost. Tímto problémem pak úzce souvisí hladomor a nedostatek pitné vody. Zemědělská půda pak nestačí ani plnit požadavky početného obyvatelstva. Velmi rychle se rozšiřují pouště, voda, která ještě stále je, je znečištěná a dochází k šíření velmi vážných nemocí. Zdejší obyvatelé zde nemají lehký život, a my bychom si měli uvědomit, ale i především si vážit toho, jak si žijeme my.

Po krátkém úvodním slově si povídáme i o floře a fauně na tomto kontinentu, připomínáme si též ostrov Madagaskar. Vysvětlujeme si, proč je Afrika nazývána černou Afrikou. Které rasy obyvatel zde žijí, jakou mají barvu pleti, ale i tím, čím se liší od nás.

Letošní ročník Muzejního odpoledne proběhl již ve čtvtek 18. května a zapojila se do akce všechna naše oddělení.
Ve družině Základní školy Beroun - Závodí se konalo muzejní odpoledne

Abychom se mohli více dovědět o Africe, a ještě více poznat život zdejších lidí, k tomu nám dopomohla maminka jedné dívky, jejíž bratr nyní již několik let žije v Africe. Již před několika lety on sám navštívil i naši školní družinu, společně s ním jsme se zapojili do akce Kola pro Afriku, a děti z naší tehdejší družiny se podílely na sbírce s názvem „Brýle pro Afriku“.

Měli jsme možnost si prohlédnout i krásné africké oděvy, doplňky jako náramky, krásné pantofle pro děti, ale i pásek přes oděv. Ovšem nejkrásnější pro nás byly ručně malované obrázky od obyvatel Afriky, kde jsme viděli, jaká zvířata zde žijí. Proto jsme se rozhodli, že děti z jednotlivých oddělení namalují obrázky našich zvířat a využijeme situace během prázdnin, kdy bratr maminky navštíví svoji rodinu v Berouně a do té doby připravíme obrázky od nás, aby je odvezl dětem v Africe.

Prvními obrázky se dnes již pochlubily děti ze 4. oddělení. Ty již mají hotovo. V ostatních odděleních dochází ještě k posledním úpravám. Děti z 2. oddělení ještě navíc přidají obrázky afrických zvířat. Na závěr pobytu v družině jsme si přečetli pohádku z knihy Vítězslava Kocourka a Heleny Zmatlíkové s názvem Za pohádkou kolem světa. Po četbě jsme ještě zavzpomínali, zda známe u nás nějakou píseň o Africe. Ano, zazpívali jsme si písničku Na kopečku v Africe a druhou píseň Afrika.

Ani děti z naší školní družiny nezapomněly na své maminky.
Srdíčka, přáníčka s květinami i živé afrikány. Děti na své maminky nezapomněly

Po této části, která probíhala v družině 1. oddělení odcházíme do parku u školy. Zde k dnešnímu Dni Afriky, přijde ještě i meziskupinové soutěžení. Skupiny mezi sebou skládají puzzle africké zvěře, hledají cestu bludištěm, starší děti doplňují do křížovky slova, názvy zvířat, které jsou zde vyobrazené.

Některé úkoly nám daly zabrat. Ale my jsme to nakonec všichni zvládli. Na závěr jsme spočítali výsledky bodování a vyhlásili nejlepší skupiny. A jak to nakonec všechno dopadlo?

1. místo 4. skupina
2. místo 1. skupina
3. místo 2. skupina
4. místo 3. skupina

Vítězům blahopřejeme a malá odměna pro všechny. Putování Afrikou se nám líbilo a získali jsme další informace o životě zdejší populace.

Názorně jsme mohli porovnat život u nás se životem na černém kontinentu.