Navštívili tak Obvodní oddělení v Berouně a v Hořovicích, Oddělení hlídkové služby, Dopravní inspektorát a rovněž se podívali na Oddělení obecné kriminality a Oddělení hospodářské kriminality. Praktikantům se na jednotlivých pracovištích věnovali policisté, kteří je seznamovali s jejich prací a zodpovídali nemálo dotazů.

Mimo návštěv jednotlivých pracovišť se studenti zúčastnili několika exkurzí, preventivních akcí a cvičení. Jednou z exkurzí byla návštěva Okresního soudu v Berouně. Studenti byli před touto exkurzí seznámeni s průběhem trestního řízení a společně se pak podívali, jak některá z nich končí.

Další z exkurzí byla návštěva Letecké služby Policie České republiky v pražské Ruzyni. Během dvouhodinové prohlídky si studenti měli možnost prohlédnout techniku, kterou letecká služby využívá. Další bod na programu praxí byly preventivní akce, které byly zaměřené především na majetkovou trestnou činnost. Policisté se studenty prošli rizikové chatové oblasti a velká parkoviště a společně upozorňovali na důležitost zabezpečení nemovitostí a vozidel.

Sportovci si měli možnost užít na tělesné přípravě, kde se jim a dalším věnovali instruktoři služební přípravy, kteří je učili nejen různým bojovým technikám, ale rovněž s nimi prošli základy první pomoci. Některé praktikanty si policisté vybrali jako figuranty ke cvičení pořádkových jednotek. Další část se zúčastnila společně s policisty, strážníky Městské policie Beroun a rybářskou stráží kontrol nelegálního rybolovu.

Někteří ze studentů se zúčastnili také sportovně charitativní akce „Poměřte se s policií“ a dále pak Velké ceny Hořovic a Dne bezpečí v Berouně.

Studentské praxe u nás nefungují pouze jako místo ke splnění povinností, ale jako možnost poznat blíže nelehkou práci policistů a vyvracet různé negativní mýty. O tom, že se praktikantům u nás líbilo, svědčí pozitivní odezvy v dotazníkách, které studenti na konci svých praxí anonymně vyplňovali a rovněž fakt, že několik z nich již v průběhu praxí započalo přijímací řízení k Policii České republiky. Na jejich cestě jim držíme palce a doufáme, že brzy posílí naše řady a stanou se z nich naši kolegové!

Simona Vacherlohnová, PČR ÚO Beroun