Místostarosta obce Pavel Hučko všechny krátce přivítal a pak začalo očekávané hezké vystoupení školáků - žáků Umělecké školy Zory Tauberové a dalších malých i dospělých muzikantů a zpěváků. Mezi diváky byly samozřejmě maminky a celé rodinky účinkujících dětí. Nechyběli jejich sousedé a známí, ale i nemálo jejich spolužáků.

Chtěli je znovu slyšet a držet jim palce, ať se jim vystoupení zdaří. A tréma zmizela, i těm, kteří hráli v tak velkém sále po prvé. Chybiček bylo jen opravdu nepatrně, zato potlesk ze sálu jako poděkování každému děcku byl silný a upřímný. Pro každého posluchače byla radost vidět a slyšet, s jakým soustředěním ukazují, jak už umějí hrát na svou flétničku nebo na klavír.

Hráli sólově s klavírním doprovodem paní učitelky Pexové nebo spolu s ní jako zajímavé duo. Děti z kytarového kroužku, vedení panem učitelem Stolínem, kolektivně zabrnkaly na kytary a k tomu zazpívaly pár zábavných písniček, jeho dcera zase jako loni potěšila svým školeným zvučným a čistým zpěvem.

Koncert korunovali již známí zpěváci škole už sice odrostlí, ale Nižboru stále věrní: Ženy tvořící skupinu LeMaJa zazpívaly krásné vícehlasé úpravy lidových písní, svým zpěvem přispěl k úspěchu koncertu zpívající herec Otto Waiss a nakonec v obci už dlouho známý zpěvák s kytarou Jimmy Bozeman.

Obsah Tříkrálové pokladničky zaplněné dary od občanů v sále bude odevzdán na charitu a skrze ni pomůže mnoha potřebným lidem v nesnázích. Všem přítomným na závěr koncertu za to poděkoval místostarosta Pavel Hučko, samozřejmě pak účinkujícím dětem a jejich učitelkám Ludmile Pexové a Zdence Červenkové, které tento hezký večer připravily.