Každé oddělení si v rámci projektu připravilo svůj vlastní program. Mladší děti si povídaly o lese, jeho významu a pokusily se samy vyjádřit, co les vůbec je. Na to navázalo 1. oddělení, které si promítlo film s názvem „Co je to les.“  Z něho si všichni odnesli mnoho důležitých informací. Krom toho si v 1. oddělení zahráli pexeso, zasoutěžili a zahráli několik her.

Velký důraz dali i na ztvárnění lesa ve výtvarném umění. Děti 3. a 4. oddělení si o lese též povídaly, z knihy Lesní majáles si přečetli několik kapitol. Nechyběly též ani hry a soutěže. Nejstarší děti z 2. oddělení si zopakovaly to, co již o lese slyšely. Nezapomněly ani na zvířátka v lese, na rostliny – stromy a keře. Více se však věnovaly soutěžení.

V první části následoval lesní kvíz, kde si vybíraly děti ze tří možností správnou odpověď. Ve druhé části pak podle popisu poznávali, o jaké zvíře se jedná. Ve třetí soutěži s názvem „Kdo je kdo“, jsme přiřazovali k sobě dvojice. V další soutěži jsme pomocí křížovky zjišťovali, o jaké zvíře se jedná. Poslední křížovka byla zaměřena na poznávání stromů. Všechny soutěže jsme bodovali, zapisovali body a na závěr vyhodnotili.

V poslední části jsme si zahráli na básníky. Tématem našich veršů byl právě les. A jak to všechno dopadlo? 1. místo 3. skupina, 2. místo 1. skupina, 3. místo 2. skupina a na 4. místě zůstala 4. skupina.

Závěrečný den byl též soutěživý. Udělali jsme skupiny 1 – 4 z každého oddělení, a ty ještě navíc rozdělili na mladší a starší. Mladší skupiny se vydaly na Stezku hledání lesních zvířátek. Na deseti kartách, které byly rozmístěny v prostoru školy jsme hledali ukryté zvířátko. Do hrací karty, která obsahoval 10 stanovišť jsme do čtverečku napsali k danému zvířátku číslo. Karty ještě navíc obsahovaly písmeno z abecedy. To jsme si napsali vedla čísla karty. Po projití stezky jsme z karty museli složit heslo. To znělo: KAMARÁD LES. Starší děti se vydávají na putování s názvem „Stezka les.“ Stezka se skládala z 12 karet. Na každé kartě byla otázka a tři varianty odpovědí, u kterých byla písmenka. Do karty jsme museli zaznamenat to písmenko správné odpovědi. Po splnění Stezky les nám z písmenek vznikl název vyobrazeného brouka. Tím byl název HNOJNÍK LESNÍ. Po ukončení všech úkolů jsme vyhodnotili odpoledne. Jak to dopadlo? 1. místo – 2. skupina, 2. místo – 4. skupina, 3. místo – 3. skupina a na 4. místě je 1. skupina. Všichni v závěru obdrželi malou odměnu.

Na úplný závěr jsme si společně zahráli „živé pexeso.“ Tímto byl zakončen Týden lesů, ale my všichni dobře víme, že les je náš kamarád, tak jej budeme i v průběhu roku nadále navštěvovat.

Lesní krása
Lesík, lesík náš, 
copak o něm znáš?
Pampelišky rozkvétají, 
potom zase odkvétají. 
Stromy kyslík dávají, 
brouci kolem létají. 
V zemi najdeš krtečka,
v mechu zase hříbečka.

Veverušáci – 2. oddělení 1. skupina 
Les 
Vítáme vás v lese, 
můžete jít i se psem. 
Zvířátka vás mají rádi, 
jsou to vaši kamarádi. 
Jedna pyšná veverka,
 je velikánská čiperka. 
Musíte si dát slib, a stromy vám dají klid.  
Jsou tam také houbičky, pro vaše babičky. 
A taky hříbečky, pro vaše dědečky.
Košík máte velmi plný, 
ale nemáte tam houby jedovatý. 
Lesní plody máme rádi, 
sníme si je všichni dohromady.  
Nerozdělávejte v lese oheň,
 měli byste velký problém. 
Tak už to asi končí, 
les se s vámi loučí.

Veverušáci – 2. oddělení 2. skupina  
Stromov 
Les je dobrý domov, 
na hoře je Stromov. 
Stromov, to je město, 
nauč se tam heslo. 
Rok dvatisíce dvacet čtyři, 
zvířátka už znovu cvičí. 
Když se ráno probudí, 
hnedka si pak zacvičí. 
Pak jsou plní síly,
 uběhli by klidně míli.  
Každý rok je heslo jiné, 
podle roku naučené.
A to už je konec, 
slyším tady zvonec.

Veverušáci – 2. oddělení 3. skupina  
Lesní dobrodružství 
Jde si krásným lesem ježeček,
 vidí, jak na něj volá krteček. 
Jde za ním medvěd, 
chytrý jako Vševěd.
 Zeptal se ho, co se stalo? 
Že tak velmi pospíchalo. 
Copak by se asi stalo? 
Vždyť tu máme přeci jaro.
 Zvířátka se probouzejí, 
ptáčci zase cvrdlikají. Z
vířátka jsou šikovní, 
o mláďátka pečují. 
Lidé kolem procházejí, 
novou energii načerpají. 
Potom mohou pracovat, 
celý les spravovat. 
Udržovat čistotu, 
pro tu naši planetu.