Téměř konec druhého měsíce nového školního roku a my se opět všichni setkáváme, abychom nahlédli do nové knihy pohádek. I my jsme se snažili a zaslali pohádkové příběhy o přírodě. Ovšem z tolika pohádek se opravdu těžko vybírá. A tak letos se usmálo na jiné děti, které pro nás napsaly nové pohádky.

Pohádku pod názvem „Čtyři sestry“ napsala Aneta Lorencová. Naše zvědavost byla velká. Nikdo však netušil, o jaké sestry se bude jednat. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se dozvěděli, že malá spisovatelka čtyřmi sestrami pojmenovala „čtyři roční období“. Každou sestru nám přiblížila a ukázala na její charakteristické vlastnosti. Pohádka je krásná. Myslíme si, že by mohla inspirovat i k jiným podobným pohádkám. 

Květa Hrbáčková, vychovatelka školní družiny ZŠ Beroun - Závodí