Je to již 79 let co 2.února 1943 kapitulovaly poslední jednotky německé 6. armády u Stalingradu. Nad zcela zničeným městem zavlály rudé prapory vítězství. Stalingrad se stal symbolem, ale zároveň i zlomem vývoje ve II. světové válce. U Stalingradu se zhroutil německý sen o vítězství a nastolení „nového pořádku“. Ve filmových dokumentech je vidět  jejich zoufalá snaha o přežití, boj o poslední místa v letadlech ze Stalingradu, ty ostatní čekala smrt v pouličních bojích, smrt mrazem, hladem, nebo vyčerpáním na pochodu do zajateckých táborů. V obklíčeném stalingradském kotli tehdy zemřely desetitisíce německých, ale i rumunských a italských vojáků. Z 300.000 tisícové německé 6. armády odešlo do zajetí kolem 100.000 německých vojáků. Stalingrad před 79 lety dal světu nadějí v konečné vítězství nad agresorem. 

V těchto dnech si připomínáme také Jaltu z (4.-11.) února 1945. Asi povětšinou známe tu slavnou fotografii usměvavých státníků z únorových dnů 1945. Představitelé vítězné koalice, Roosewelt, Stalin a Churchill, zde dali základ poválečnému uspořádání světa. Uzavřeli dohodu o odzbrojení a o rozdělení Německa na čtyři zóny, o připojení východních území Německa k Polsku a SSSR i o vstupu SSSR do války s Japonskem. Bylo přijato ujednání i o poválečných reparacích, o potrestání viníků této války. Jaltská konference byla příkladem i vzájemné úcty. Jako příklad, lze uvést slavnostní předání meče z leštěné oceli britským premiérem W. Churchillem, J. V. Stalinovi. Byl to osobní dar britského krále Jiřího VI. statečným obráncům Stalingradu. 

Koncentrační tábor Osvětim
Osvětim připomíná děsivou část dějin. Poučil se svět?

Tyto významné události budou v těchto dnech jen velice nesměle připomínány. Lidská paměť je totiž velice děravá a tak druhá světová válka a její hrůzy mizí v lidské paměti. Je také smutnou  skutečností, že průběh a odkaz této nejkrutější války v dějinách lidstva je mnohými záměrně zkreslován, oběti jsou znevažovány, pomníky hrdinů jsou káceny. Válečná spolupráce USA, Británie a Sovětského svazu v boji proti fašismu se dnes nehodí do současného protiruského tažení. Stáváme se svědky nových válečných dobrodružství. Bubnujme, verbujeme vojáky, posíláme zbraně, nakládáme granáty….   

 

„Říkat pravdu v čase všeobecného klamu, je revoluční čin! “ (George Orwell)   

Autor: Přemysl Votava