Tento pták hnízdí v dutinách stromů, otvor zazdívá hlínou smíšenou se slinami. Hnízdo vystýlá kousky kůry. Brhlík hnízdí dvakrát za rok a mláďata krmí oba rodiče dva týdny. Živí se hmyzem, plody a semeny stromů. 

Karel Přerost