V roce 1939 se vrátil do rodných Hořovic, ihned založil velký dechový orchestr, s nímž již 30. července 1939 vystoupil při slavnostním otevření nového městského koupaliště. Dirigoval také smyčcový orchestr, který pravidelně doprovázel hořovické ochotníky (Márinka z lesní samoty,1940; Prodaná nevěsta, 1941 a další), a také menší taneční orchestr. V těžkých protektorátních dobách vystupoval s hořovickými hudebníky ve studiích Českého rozhlasu (od 1943). Vedle dirigování vedl také svoji hudební školu. Na jaře 1945 dostal nabídku sestavit a řídit nový orchestr v Mariánských Lázních.

Mezi jeho první úkoly patřil koncert pro americké vojáky 16. obrněné divize generála Johna Pierce, který se konal 28. června 1945 v mariánskolázeňském divadle. Součástí tohoto koncertu bylo vystoupení slavného černého basbarytonisty Paula Robesona (1898-1976). Dvě sezóny se o dirigentský pult střídal s významným dirigentem Josefem Vlachem-Vrutickým (1897-1977). Na jaře 1948 formuje také jako 2. dirigent vznikající symfonický orchestr v Teplicích, poté vyučuje a diriguje v Rokycanech (1949-1954), znovu v Mariánských Lázních (1954-1961), až se konečně stává 1. září 1961 učitelem houslí a žesťových nástrojů v už Lidové škole umění Josefa Slavíka Hořovice a o rok později jejím čtvrtým ředitelem.

V tomto školním roce 1962-1963 navštěvovalo školu 152 žáků, z toho 41 houslistů, 64 klavíristů, 8 klarinetistů, 5 akordeonistů, 5 žáků na žesťové nástroje a 4 violoncellisté; 25 žáků navštěvovalo přípravnou hudební výchovu. Kromě ředitele vyučovali Josef Kempf (klavír), František Procházka (housle, pozoun, souborová hra), Josef Sedláček (klavír, hudební nauka), Josef Kozel (klarinet, akordeon), Václav Krofta (violoncello) a Josef Schwarz (1896-1966), kdysi člen Slavíkova smyčcového kvarteta, orchestru Lesního divadla v Řevnicích a známého kvarteta profesora Jindřicha Felda staršího, kde hrával také se svým synovcem Františkem Pirkem ze slavné lékařské rodiny.

Letos se uskutečnil první absolventský koncert v historii školy a koncertní cyklus Slavíkovo hudební léto byl věnován 130. výročí úmrtí patrona školy Josefa Slavíka. V průběhu příprav hořovického Velkého dechového orchestru na další zájezd do Mariánských Lázní podlehl Josef Vyskočil 30. července 1963 ve dvaapadesáti letech následkům infarktu.

Květuše Ernestová