Nejmenší žáci se učí poznávat živočichy kolem nás, spojují obrázky zvířecích rodin, sestavují puzzle, povídáme si o ročních obdobích a změnách počasí a snažíme se formou her naučit názvy základních rostlin.

Starší žáci poznávají různé druhy ekosystémů a přímo v přírodě se učí názvy stromů a rostlinek, které se vyskytují kolem naší školy. Čteme si z encyklopedií, pracujeme s manipulačními atlasy, poznáváme práci s kompasem, sledujeme mapu České republiky s chráněnými územími a lokalitami.

Zapojujeme se do celostátních soutěží „Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Ukliďme Beroun“ a Minuta pro Zemi. Na svých sobotních výpravách poznáváme blízké i daleké okolí Berouna. Vydali jsme se do zoologické zahrady, kde jsme si zblízka prohlédli i živočichy, kteří u nás nežijí.

Žáci 1. C a 2. C z 2. ZŠ Beroun se vydali do školy v přírodě do Smetanovy Lhoty u Písku.
Prvňáčci z 2. ZŠ Beroun vyrazili na školu v přírodě do Smetanovy Lhoty u Písku

Poznáváme Červený potok, řeky Litavku a Berounku. Zde sledujeme hlavně vodní ptactvo a další její obyvatele. Několikrát se nám podařilo pobesedovat s odborníky, kteří znají náš kraj a mohou tak předávat dětem informace z historie i současnosti. Zapojujeme se do výtvarných soutěží.

Nezapomínáme ani na bezpečné chování a poučujeme se o chování v přírodě nejen za pěkného počasí, ale i v krizových situacích. Proto se učíme základy první pomoci a důležitá telefonní čísla. Náš přírodovědný kroužek tvoří skupinu různě starých dětí, které se mohou od sebe vzájemně učit, a tak rozvíjet své komunikační dovednosti.

Učíme se spolupráci, toleranci, kamarádství a pomoci druhému v nouzi. Jsme parta nadšenců, kteří poznávají svět zblízka.