S cílem zapojení co největšího počtu osob do zimního sčítání se zapojuje i naše celá školní družina. Ve všech odděleních probíhalo sčítání ptáků u krmítka a v blízkém okolí ve dnech 10. až 12. ledna. Krom jednotlivých oddělení se do akce zapojilo i několik dětí i se svými rodiči. 

Velké poděkování patří Barboře Rybákové z Veverušáků, Elišce Jechové a Dominiku Tůmovi ze 4. oddělení. Tyto děti se věnovaly pozorování i se svými rodiči a výsledky nám odevzdaly k odeslání.

Výsledky pozorování bylo nutné odeslat do 17. ledna. Nyní čekáme na ukončení projektu, abychom se všichni mohli seznámit s výsledky pozorování a největším zastoupením jednotlivých druhů ptáků. Jsme rádi, že se nám daří budovat vztah k ptákům a že nám není lhostejný jejich život v zimním období. Snažíme se je i přikrmovat a při tom i jednotlivé druhy ptactva pozorovat. 

Květa Hrbáčková, vychovatelka školní družiny ZŠ Beroun - Závodí