Také s nepřívětivým přístupem k turistům a návštěvníkům města, se zaměřením a způsobem realizace investičních akcí, a celkovou atmosférou vztahů mezi občany města. Celou dobu tito lidé spolu s petičním výborem řešili problematiku skládky komunálního odpadu na území Hořovic, kdy vedení města svým laxním a vstřícným přístupem k provozovateli skládky, umožnilo krácení zákonných plateb městu, které tak ročně přicházelo o několik miliónů korun.

Ke zveřejňování zjištěných informací a za účelem poskytování aktuálních a objektivních informací občanům města, spolu s vydavatelem, kterým byl jeden z členů skupiny, začali vydávat čtvrtletník „Hořovický Vřešťan“. Tiskovinu vydávají na vlastní náklady jednotlivých členů skupiny, a příležitostných podporovatelů z řad občanů města. Hořovický Vřešťan vlastními silami nejen vytisknou, ale také roznesou do všech poštovních schránek občanům Hořovic. 


V průběhu působení této skupiny nastala potřeba posílit pravomoci a oprávnění pro jednání se státní správou a samosprávou, a proto se rozhodli v souladu se zákonem vytvořit právnickou osobu a založili zapsaný spolek s názvem Horovize, z. s.   

Pandemie znemožnila uskutečnění oslav příchodu jara


Jedním s posláním spolku je pořádání kulturních a společenských akcí pro občany města. Krátce po založení spolek ve spolupráci s dalšími spolky připravovil akci pod názvem „Vítání jara“. Měla to být oslava tradičních Velikonoc s prodejními stánky s velikonoční tématikou, mělo být velikonočně vyzdobeno náměstí a veřejné prostory, a oslava příchodu jara. Akce byla z důvodu epidemie Coronaviru zrušena. V červnu vyhlásili členové spolku soutěž „Rozkvetlé město, ve které se soutěžilo o nejkrásnější květinový truhlík, rozkvetlé okno, rozkvetlý záhon a rozkvetlá zahrádka. Podnítili tím občany Hořovic vyzdobit svá obydlí květinovou výzdobou. 


V současné době připravují obnovení tradiční poutě Porcikule. Pouť se koná v neděli dne 2. srpna od 9 hodin na Palackého náměstí v Hořovicích.
 
Drahomír Sýkora