Přednáška se konala z důvodu očekávaného velkého zájmu v sále bývalé České pojišťovny, a to bylo dobře, neboť sál byl zcela zaplněný.

Petr Čornej je znám jako autor vynikajících vědeckých prací a učebnic, ale také se dlouhodobě věnuje popularizační činnosti. Spolupracuje s televizí a rozhlasem, píše popularizační knihy a publikuje články v denním tisku. Je autorem obsáhlé a úspěšné knihy Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka, která získala hlavní cenu Magnesia Litera a byla vyhlášena Knihou roku 2020.

Jan Žižka je nejvýznamnějším představitelem husitského válečnictví a hlavní část přednášky byla věnována této osobnosti. V čele husitského vojska svedl deset velkých a středních bitev a neprohrál ani jedinou. Jan Žižka byl velký taktik a stratég – pokud si nebyl jist vítezstvím, bitvě se vyhnul. Dokázal však zvítězit i proti desetinásobné přesile žoldáků.

Někdy je mu připisována krutost, ta však byla v této době naprosto běžnou záležitostí. Účastníci křižáckých výprav dokonce nešetřili nikoho – Žižka však vždy ušetřil ženy a děti. Podle kronikáře Vavřince z Březové (který znal hejtmana osobně) byl Žižka čestným, vnitřně poctivým, odvážným, statečným, hluboce věřícím a poněkud přímočarým člověkem. A ve své době byl Žižka vnímán v podobném duchu, o čemž zanechali svědectví i další literáti, jak z řad kališníků, tak z křídla katolického.

Na závěr přednášky zodpovídal pan profesor cca půl hodiny dotazy přítomných a na úplný závěr podepisoval svoje knihy. Avšak i potom ještě individuálně diskutoval s několika účastníky.

Autor: Vojtěch Karpíšek