Tábor je vybaven zánovním venkovním bazénem, fotbalovým i volejbalovým hřištěm. Vyšli jsme si i do lesa, kde jsme stavěli domečky pro skřítky a hráli jsme hry. Ve středu jsme jeli na velký výlet do Písku. Zde jsme obdivovali sochy z písku, poznali jsme řeku Otavu a přešli jsme starodávný most se sochami.

V Prácheňském muzeu jsme obdivovali expozice z dávné minulosti i současnosti. Orchestrion všechny úplně uchvátil. Nejvíce nás zaujaly zkameněliny, nerostné bohatství, historie rybníkářství a velká akvária s živými rybami z jihočeských rybníků. V táborové klubovně jsme soutěžili ve zpěvu, tanci, hře na nástroje a hledali jsme mezi námi Superstar.

Slavili jsme Mezinárodní den dětí, kdy jsme zažili karneval, tance a svačinový raut. Před poslední nocí děti dokazovaly svou odvahu v krátké procházce lesem. U táboráku jsme se rozloučili se Smetankou a slíbili jsme si, že se sem za rok vrátíme. Prožili jsme týden poznávání, kamarádství, tolerance, soutěživosti a vzájemné spolupráci.

Většina dětí byla na podobné akci poprvé v životě a všichni tuto situaci zvládli. Při všech aktivitách jsme dbali zvýšené bezpečnosti nad všemi dětmi. Poděkování patří všem žákům obou tříd i dospělým, kteří se na akci podíleli.

Jana Šopejstalová, Lucie Kolomazníková, Božena Belfínová a Radka Hellerová