V roce 1625 se významným členem protihabsburské koalice stal dánský a norský král Kristián IV., jehož armáda zahájila tažení za účelem převzetí strategické iniciativy v oblasti severního a středního Německa, s cíli porazit svého protivníka a postoupit k Vídni. Vojáci Kristiána IV. však vpochodovali do Slezska a postupně ovládli i celé moravsko-slezské pomezí v územním perimetru až k Lipníku nad Bečvou a Holešovu. Vytvořili rozsáhlou enklávu s centrem v Opavě a významnými opěrnými body v Krnově, Těšíně i jiných městech.

Obálka knihy Víta Mišagy Dánský vpád: Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626 - 1627.Obálka knihy Víta Mišagy Dánský vpád: Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626 - 1627.Zdroj: se svolením Stanislava VaňkaDočasné rozmístění dánských vojenských jednotek (v důstojnickém sboru armády byli čeští, moravští a slezští účastníci stavovského povstání) na našem území však v dějinném povědomí nezanechalo téměř žádný ohlas – mělo by se to změnit, neboť je vydána kniha Dánský vpád: Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626 – 1627.

Vít Mišaga napsal „dánskou válečnou“ monografii jako první z tuzemských historiků. Základem byla jeho diplomová práce, kterou doplnil o nové poznatky a výsledkem je obsáhlá (téměř 400 stran) publikace rozdělená do šesti kapitol, v nichž předkládá komplexní pohled na málo známý úsek třicetileté války.

Čtenáře seznamuje s událostmi, které dánskému vpádu předcházely, podrobně analyzuje diplomatická jednání v tehdejších mocenských centrech Evropy a dokazuje přesah i mimo evropský kontinent - zde jsou informativně objevné statě o Gáboru (Gabrielu) Bethlenovi jako protivníkovi Habsburků a politice představitele Vysoké Porty sultána Murada IV., respektive ministrů, kteří za mladého panovníka rozhodovali. Následuje podrobný popis postupu dánského vojska do středu Evropy, bojových střetnutí, obléhání měst či pevností až k dočasnému ovládnutí Opavska, Krnovska, Bruntálska i jiných regionů moravsko-slezského pomezí.

Historik Jaroslav Čechura.
Někteří panovnící a šlechtici byli zadlužení až po uši, jiní štědře půjčovali

Autor umožňuje nahlédnout do reálií a životů odlišných vrstev společnosti - panovníků Kristiána IV., Jakuba I. Gustava II. Adolfa i Ferdinanda II., říšských knížat, dále například předbělohorského držitele jednoho z obsazených území Jana Jiřího Krnovského i jeho nástupce z řad vítězů Karla I. z Lichtenštejna, velitele dánské armády Jana Arnošta Sasko-Výmarského, generálů Petra Arnošta z Mansfeldu (dánského spojence velícího vlastní armádě) či Albrechta z Valdštejna.

Podrobně seznamuje s osudy příslušníků předbělohorských stavů usilujících o opětovné získání konfiskovaných majetků i nabyvatelů těchto statků většinou z vojenských kruhů, vždyť mnozí z nich dosáhli důstojnických hodností. Pozornost věnuje také rebelovi Janu Adamovi z Víckova a povstalým Valachům, rozdělených na protestanty a katolíky.

Autor dokládá, že za dánského komisariátu nad Opavskem, Krnovskem (spravoval je Joachim von Mitzlaff) a okolím se běžný život, i když se zde odehrály kruté události, stále odvíjel. Přibližuje situaci ve městech, jako jsou Opava, Krnov, Hranice, Nový Jičín, Bruntál, (Český) Těšín, Osoblaha i další sídla a osudy jejich obyvatel různých konfesijních vyznání a předkládá důkladnou analýzu nelehkých časů z pohledu nejen válkou postižených, ale i těch, kteří válečnou káru táhli stále kupředu až do své smrti v boji, jak v závěrečné kapitole knihy dokazuje příběhem pražského rodáka v dánských službách kapitána Johanna Trosta von Tiefenthal.

Rok Harrachů byl oficiálně zahájen v nejstarší kontinuálně fungující sklárně v Harrachově.
Šlechtický rod, který psal českou historii. Harrachy představí nová monografie

Publikaci doplňují graficky výrazné textové medailony významných aktérů těchto událostí, černobílé fotografie, barevná obrazová příloha, mapy i plány bojových operací, které umožnují dobře se orientovat. Památkové objekty jsou vyobrazeny v aktuální podobě, s výjimkou takzvaného Pelikánova domu v Opavě.

Kniha Dánský vpád: Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626 – 1627 je výjimečnou sondou do reality raně pobělohorské Moravy, Slezska a Evropy. Čte se jako dějinná freska - jejím dosud potemnělým barvám autor vrátil lesk, ale převládá červená barva krve.

Vít Mišaga: Dánský vpád - Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626 – 1627, ISBN: 978-80-88030-72-0, 382 stran, 1. vydání, Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice v roce 2023

Stanislav Vaněk