Prof. PhDr. David Papajík a PhDr. Tomáš Somer působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a zabývají se dějinami příslušníků středověké nobility. Jejich bibliografie je obsáhlá, ale příprava publikace o Albertovi ze Šternberka byla prvním týmovým projektem autorů - výsledkem je kniha značného rozsahu (428 str.). Dvanáct kapitol textu je rozděleno Papajík - Somer v poměru šest ku pěti (jedna kapitola byla psána společně). Základ tvoří pasáže věnované Albertovým třem církevním stolcům, včetně souvislostí týkajících se pomyslné společenské degradace pána erbu zlaté osmicípé hvězdy v modrém poli, neboť postupně zastával úřad biskupa ve Zvěříně, Litomyšli a arcibiskupa v Magdeburgu (zde pod tlakem ne zcela zřejmých vnějších okolností s vědomím císaře Karla IV. rezignoval a jmenováním od papeže Řehoře XI. se vrátil do biskupského úřadu v Litomyšli).

Hotel U Berounky.
RETRO: Není Srbsko jako Srbsko. Vydejme se s Václavem Víškem k Berounce

Na pomyslnou osu dále navazuje důkladný rozbor jeho sociálních vazeb a majetkových poměrů týkajících se rodových i církevních statků v Čechách (panství Bechyně, Litomyšl) a na Moravě (panství Dědice, Količín, Odry, Račice, Šternberk, Veselí nad Moravou, Zlín) - množství prezentovaných ekonomických údajů dokazuje značnou odbornou erudici autorů. Obzvlášť informativně objevné jsou exkurzy do prostředí mocenských struktur císařského dvora, ve kterých je objektivně definováno významné společenské postavení Alberta ze Šternberka jako panovníkova rádce a diplomata. Nechybí ani přehled dochovaných pečetí přivěšených na

významných listinách. Velký prostor je věnován biskupovu uměleckému mecenátu – popsány jsou jeho dvě stavební fundace - ve Šternberku (budova kláštera stojí dodnes) a v Tržku u Litomyšle (areál kláštera zcela zanikl). V přehledu movitých památek vynikají statě o Bibli (Jagellonská knihovna Krakov) i Pontifikálu Alberta ze Šternberka (Knihovna Královské kanonie premonstrátů Praha - Strahov) a zejména o dějezpytu Madony ze Šternberka (Arcidiecézní muzeum Olomouc). Nutné je ocenit objektivitu autorů, neboť přiznávají, že ani na základě moderních analýz nelze s jistotou určit, zda socha byla pořízena (jak se stále traduje) přímo biskupem Albertem. Závěr textu knihy, jejíž vizuální podoba je doplněna velkým množstvím černobílých i barevných fotografií architektonických staveb z několika evropských zemí a unikátních uměleckých děl, obsahuje souhrn poznatků týkajících se antropologického průzkumu ostatků Alberta ze Šternberka.

Lyžařský výcvik ZŠ Beroun - Závodí.
Berounské školáky čekaly na lyžařském výcviku jen zbytky sněhu

Informativní hodnota publikace však dále není vyčerpána… V části, která následuje po hlavním textu, je užitečným bonusem precizně zpracovaný poznámkový aparát, početný seznam literatury a pečlivě sestavený přehled odborných institucí vlastnících ve svých sbírkových fondech příslušné písemné prameny, obohacený o edici vybraných listin i jejich jazykový rozbor. Nejdůležitějším se jeví obsáhlý itinerář Alberta ze Šternberka. Více než 200 položek pečlivě dokumentovaných příslušnými zdroji dokazuje obdivuhodnou biskupovu cestovní mobilitu a zároveň důkladnou badatelskou přípravu obou autorů, vždyť napsali mimořádně objevnou knihu o muži, který byl zároveň (arci)biskupem, zakladatelem a mecenášem, jakož i diplomatem císaře Karla IV.

Autor: Stanislav Vaněk, nezávislý publicista