I přes počáteční odpor veřejnosti k pořádání dětských táborů se stalo pořádání dětských táborů během meziválečného období značně rozšířené. Ty se dělily především na tábory junácké, sokolského žactva a zotavovny, kde museli být kvalifikovaní vedoucí jako zdravotní sestra a podobně. 

Dnes si děti mohou vybírat s bohaté nabídky nejrůznějších organizací zaměřených buď specificky na jedno téma, nebo na více oblastí, které rozvíjejí jak tělesnou, tak i duševní stránku účastníka. Najít je lze jednoduše na internetu, pořadatelé se zaměřují kromě jiného i na určitou věkovou kategorii, která ulehčuje socializaci a navazování přátelství v táboře. 

Za poskytnuté fotografie děkujeme Martinu Petkovi.