Hořovice s nádherným zámkem jsou stranou turistických cest. Nespravedlivě. Patřily kdysi do Podbrdského kraje, později Berounského, v roce 1850 vznikl okres Hořovice, od roku 1868 byly sídlem politického okresu, do kterého patřil i Beroun, který ovšem zvlášť po druhé světové válce Hořovice „převálcoval“. Určitá řevnivost jistě existovala, ale v roce 1960 bylo město začleněno do okresu Beroun a přestože okresy byly po roce 1990 zrušeny, do Berounska patří.

Z Prahy do Plzně se silnice léta Hořovicům vyhýbala, po otevření dálnice cesty vedou jinudy. Můžeme jen z dáli vidět město na vršku. Proč tak málo poutníků do Hořovic zavítá? Protože dnes se jezdí přímo za cílem, není čas na zajížďky.

Jedině turistu, bažícího po krásách, může zaujmout nádherný zámek.
Dostaly se mi do rukou staré pohlednice s velikým náměstím a těšil jsem se, že poznám jedno město, přes které jsem párkrát putoval, ale jen prošel, svým dětem jsem chtěl ukázat zámek, ale byl tehdy zavřený, z výletu se povedla jen zmrzlina.

Chci zde představit srovnávací fotky z města Hořovice. Nedá mi, abych nedal na začátek historickou pohlednici z roku 1901.

Těšil jsem se, že se postavím někam nahoru na náměstí a budu hledat místo, kde stál tehdejší fotograf. Nebyl jsem připravený na to, že na náměstí stojí budova, která zabraňuje většinu efektních starých fotografií porovnávat. Tehdejší fotograf stál na místě, kde je dnes betonová stavba.

Začínám tedy na Palackého náměstí porovnání snímku budovy, která byla postavena v letech 1930-32 jako Okresní úřad. Již v době svého vzniku byla kontroverzní stavbou, mnoha činitelům i běžným občanům se nelíbila. Zvítězila touha udržet v Hořovicích sídlo okresního úřadu. Až do roku 1960 se zdařilo, pak se sídlo okresu stěhovalo do Berouna a v budově byla v letech 1961 – 2004 vyšší hospodářská škola. Dnes je tu sídlo městského úřadu. Osobně si myslím, že hořovické náměstí stavbou utrpělo, jestli jsem si názor neutvořil díky rozčilení ze skutečnosti, že mi barák všude stíní.

Radnice z roku 1905 postavená na místě staré radnice. Dům vzhled nezměnil, jen tenkrát měli v oknech více květin, dnes mají kolem budovy více automobilů.

Radnice v čelném pohledu, přes ulici – vyústění Pražské ulice, je roh restaurace Zelený strom. Datum staré fotky neznám.

Restaurace a hotel Zelený strom.

Pohled od městského úřadu na kostel Nejsvětější Trojice, vlevo od něj měšťanská škola, dnes nějaká škola odborná.

Autor: Václav Víšek, Vencovy pindy