"Již třetím rokem cyklotour zajíždí do Berouna, kde je srdečně vítán. Tato 6. etapa vede z Březnice – Příbram – Hořovice – Beroun – Družec – Zichovec a měřila 121 km. Cyklisty této akce šly povzbudit krom jiných i děti prvního oddělení naší školní družiny ZŠ Beroun - Závodí. Vidět na vlastní oči známé nebo neznámé osobnosti tohoto projektu, je zcela určitě velký zážitek. Jde i o povzbuzení cyklistů, kteří přijíždí na Barrandovo náměstí, kde peloton vítá mnoho lidí, včetně nás.

Dostalo se nám velké cti, kdy naše paní starostka Soňa Chalupová se s námi nechá fotit a od pořadatelů akce se nám dostalo odměny za účast. Děti prvního oddělení byly velmi nadšené a našemu Městskému úřadu v Berouně děkují za odměnu. Ještě v družině mluvíme o této akci a paní vychovatelka nám vysvětluje, proč se tato akce pořádá a její finanční výtěžek bude věnován právě dětem s onkologickým onemocněním. I my přejeme těmto dětem, aby se brzy uzdravili."


Autor: Květa Hrbáčková