František Haan (2. část)

Konec třicátých let znamenal v životě Františka Haana několik zásadních změn. Podruhé se oženil, jeho manželka Helena roz. Szabadošová se narodila dne 12. prosince 1902 v obci Mokrance na Slovensku. V pohnutém roce 1938 narukoval dobrovolně, byť jeho zdravotní stav nebyl nejlepší, do řad Národní střelecké gardy a jako jeden z jejich prvních příslušníků byl odeslán střežit československo-maďarskou hranici. V důsledku neblahého politického vývoje došlo k odstoupení pohraničních území a František Haan byl dne 31. prosince 1938 vypovězen jako nežádoucí osoba ze Slovenska ještě dříve, než byl z okleštěného zbytku území prohlášen Slovenský štát. Odjížděl z Levoče, města kam byl v době mobilizace evakuován dětský domov, v němž v té době pracoval.

Vrátil se do Českých Budějovic, zvolil si občanství Protektorátu Čechy a Morava a pracoval jako kancelářský pomocník a posléze revident na živnostenském inspektorátu a na úřadu práce. Poté byl přeložen do Prahy. Nejprve působil opět na živnostenském inspektorátu a v roce 1942 se stal zaměstnancem ministerstva práce. Zde setrval do osvobození v roce 1945. Poválečné události znamenaly pro mnoho lidí značné těžkosti spojené s denunciací a osočováním. Nejinak tomu bylo i v případě Františka Haana. Bylo proti němu vzneseno obvinění z blíže neznámých provinění, ale v roce 1946 byl očistěn, dostalo se mu uznání za příkladné chování v době mobilizace a rtm. Františku Haanovi byl udělen pamětní odznak 1938. I v poválečných letech se pokoušel, opět bezvýsledně, získat místo lesníka. V pohnutém roce 1948 jej v osobním životě zasáhla další rána, neboť dne 26. června zemřela jeho druhá manželka Helena. Počátek nových společenských a politických poměrů jej zastihl jako zaměstnance ministerstva sociální péče. Přestože byl novými nadřízenými uznán loajálním, požádal ke dni 31. března 1950 o odchod do trvalé výslužby.

Této žádosti bylo vyhověno a František Haan mohl žít klidným životem penzisty. Těšil se z prvních uměleckých úspěchů syna Vladimíra i z jeho dětí Evy a Richarda, svých vnoučat. Potřetí se oženil a jeho chotí se stala Anna Strnadová roz. Aggermannová, narozená dne 7. července 1896. I v této době nemělo být Františku Haanovi dopřáno klidu. Zřejmě z ekonomických důvodů nastoupil dne 1. dubna 1950 jako archivář do podniku Kovo-Finiš v Českých Budějovicích a posléze nalezl další zaměstnání v českobudějovické pobočce národního podniku Obal. Zemřel v roce 1963.

Autor: Stanislav Vaněk, nezávislý publicista