Datum bylo zvoleno na počest otevření historické budovy Národního muzea veřejnosti v roce 1891. Letošní téma bylo Muzea místa pro vzdělávání a výzkum. Muzea jsou životně důležitým prostorem, kde se vzdělání a výzkum sbližují, aby utvářely naše chápání světa. Vzhledem k tomu, že 18. květen připadá na sobotu, Den muzeí se v naší družině odehrál již v pátek 17. 5. S dětmi jsme si nejprve povídali o důležitosti prostor muzeí a hned se zrodil nápad. Právě dnes 17. 5. bylo slavnostně otevřeno „Družinové muzeum“ v ZŠ Beroun – Závodí. Ještě před zahájením akce mezi nás přišli muzejní návštěvníci a přinesli nám k výstavě mnoho krásných staletých exponátů. Kdo jiný je mohl přinést než samotné děti. A je to tady. Scházíme se ve školní družině 1. oddělení, ve kterém je nyní zřízeno Muzeum družiny z Berouna – Závodí.

Usedáme na židličky a všichni ti, kteří nás zavalili svými exponáty, nyní dostávají slovo. Svůj exponát nám představí, poví, jak je starý a odkud jej získali. Po představení si jej odloží na stolek, abychom si po skončení věci mohli ještě jednou prohlédnout. Některé exponáty byly vskutku hodně staré – např. kniha z roku 1894, kniha svázaných časopisů LADA z roku 1897, ale například i výuční list z roku 1954, staré a malé loutky Spejbla a Hurvínka a celá řada dalších exponátů. Po představení svých zápůjček se dostáváme k další činnosti. Z každého oddělení se nám představí dvojice, jejíž úkolem je nám představit věci, které jsou k nahlédnutí v Muzeum družiny Beroun – Závodí. I tuto činnost jsme zvládli na výbornou a můžeme říci, že jsme to dokázali. Především jsme naplnili téma letošního ročníku Mezinárodního dne muzeí - Muzea místa pro vzdělání a výzkum. Společně strávené odpoledne věnované historii a výzkumu se podařilo a všem se moc líbilo. Tak zase někdy v muzeu v Beroun – Závodí.