„Školy si vybíraly z tematických okruhů recyklace a půda, recyklace a voda anebo recyklace a ovzduší. Žáci a studenti například odebírali vzorky půdy, určovali druh a typ půdy, zkoumali, zda voda obsahuje vzduch, vyzkoušeli jsme si, jak funguje čistírna odpadních vod i jak se likviduje ropná havárie,“ vysvětluje Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Podle ohlasů přímo ze škol soudíme, že si děti netradiční výuku užily a dozvěděly se i nové zajímavé informace.“

Program mladý vědec je určený pro druhý stupeň základních škol a první ročníky středních škol. Lektoři z Recyklohraní přijedou za žáky a studenty přímo do škol. Vedou děti k tomu, aby si dokázaly uvědomit dopady chování člověka na přírodu a společně hledají východiska co, proč a jak je potřeba dělat jinak, a co může udělat pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás. Součástí jsou hravé pokusy a podpora kritického myšlení. Žáci pozorují přírodu v terénu i v učebně, osvěžují si přitom mezipředmětové vazby.

Výukový program Recyklace očima mladého vědce je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy. Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální výchova.

S výjezdním programem Recyklace očima mladého vědce bylo Recyklohraní na školách v Praze a Středočeském kraji také díky finanční podpoře obou krajů.

Autor: Jana Čechová