Stalo se tradicí, že ještě, než děti ve škole obdrží vysvědčení, následuje před tím vyhodnocení práce jednotlivců a skupin v jednotlivých odděleních. V samém závěru jsme se pak sešli všichni společně, abychom udělali velkou tečku za letošním školním rokem 2021–2022. Aby se dalo hodnotit, je nutné mít podkladové materiály. Proto se v každém oddělení všechno boduje a body se společně zapisují. Bodují se nejen jednotlivci, ale při různých soutěžích s bodují i jednotlivé skupiny. V konci roku se body sečtou a vyhlašují se výsledky. Mnohdy je to docela náročné a boj je vyrovnaný. Nejinak tomu bylo i dnes, kdy jednotlivá oddělení hodnotila svoji činnost. Za celoroční práci v družině obdržely děti diplomy a drobné odměny. A jak to v odděleních dopadlo? Zde jsou výsledky.

1. oddělení – vychovatelka Jana Nováková
jednotlivci:
1. Honzík Kovářík
2. David Šimon
3. Patrik Vostárek

skupiny:
1. 2. skupina
2. 1. skupina
3. 3. skupina
4. 4. skupinA

2. oddělení – vychovatelka Květa Hrbáčková
jednotlivci:
1. Marie Mejstříková
2. Karel Havelec
3. Nikola Junková

skupiny:
1. 4. skupina
2. 3. skupina
3. 1. skupina
4. 2. skupina

3. oddělení – vychovatelka Lucie Heroutová
jednotlivci:
'1. Toník Svoboda
2. Vašek Církva
3. Vojta Kindl

skupiny:
1. Rychlíci
2. Roborakeťáci
3. Supersíla
4. Berounští

4. oddělení – vychovatelka Miroslava Pacáková
jednotlivci:
1. 1. Klárka Hulová
2. 2. Štěpán Švihálek
3. 3. Adam Neliba

skupiny:
1. Motorkáři
2. Koloběžkáři
3. Vzduchoplavci
4. Koňaři

Každý z vyhodnocených obdržel malou odměnu. Tu si zasloužily i jednotlivé skupiny. Děkujeme za práci a blahopřejeme.

Děti ze školní družiny ZŠ Beroun-Závodí na návštěvě muzea v Jenštejnském domě
A je tu konec. Děti z berounské základky si poslední školní dny řádně užily

Po vyhodnocení v jednotlivých odděleních se scházíme na školním hřišti. Zde proběhlo hodnocení celkové činnosti školní družiny, na jejíchž výsledcích se podílela i jednotlivá oddělení. Všichni jsme se shodli na tom, že za naši práci se nemusíme vůbec stydět. Uskutečnilo se mnoho celodružinových soutěží a aktivit, děti reprezentovaly školu na různých výtvarných soutěží a zúčastnily se mnoha městských akcí. Za to všem dětem v družině patří vřelé díky. O tom svědčí i to, že asi 30 dětí obdrželo „Pochvalu ředitelky školy“ za vzornou celoroční reprezentaci na veřejnosti. Blahopřejeme a věříme, že činnost v příštím školním roce bude alespoň na stejné úrovni, anebo ještě lepší.

Květa Hrbáčková