Okruh vede lesy a kolem rybníků na severu Plzně. Připomíná nám dva nejslavnější plzeňské rodáky, loutky Spejbla a Hurvínka, ale i jejich tvůrce Josefa Skupu. Nacházíme se na trase dvou chráněných území – přírodní rezervace Kamenný rybník, přírodní památka Doubí. Další zajímavostí je historická kolomazná pec, arboretum Sofronka. Naučná stezka začíná na hrázi Šídlovského rybníka v Plzni – Bolevci. Trasa je dlouhá něco málo přes pět kilometrů.

Na tuto zajímavost dnes vyrazily děti naší školní družiny, neboť využily možnosti ředitelského volna. Nikdo z nás však netušil, co krásného na nás čeká. Trasa nás vede lesní přírodou podél Šídlovského potoka, přírodní rezervací Kamenný rybník, Kolomaznou pecí, přírodní památkou Doubí, Rozkopaným rybníkem. Dále pak pokračuje rybník Vydymáček, arboretum Sofronka, Kamenný rybník, Třemošenský rybník, rybník Nováček až na parkoviště, kde na nás čekal autobus.

Odjíždíme krátce po osmé hodině, dojíždíme na start zážitkového okruhu. Než vyrazíme na cestu, malé poučení o chování v rezervaci, ale i v krásné jarní přírodě, abychom nerušili zdejší faunu. Následuje první svačinka, posilníme se, a bude pokračovat po trase. Po několika metrech nás na Šídlovském rybníce vítají Spejbl a Hurvínek, ukazují nám trasu naší výpravy a oznamují, že na každém stanovišti, kterých je devět, má pro nás člobrdíčky připravené i nějaké úkoly, které pro nás nebude problém splnit. Tak všichni společně vycházíme. Procházíme stanoviště za stanovištěm, seznamujeme se s informací, kterou pro nás Hurvínek se Spejblem zanechali a k tomu posloucháme organizátorem nahrané informace z aplikace. Dozvídáme se mnoho zajímavostí, ale plníme i různé sportovní úkoly.

Kromě úkolů od Spejbla a Hurvínka, plníme i úkoly přírodovědné, které pro nás připravily paní vychovatelky. Určujeme stromy, rostliny, pozorujeme skokana zeleného a je nám v lese dobře. Při této příležitosti jsme dnes i zahájili Týden lesů. Cesta pomalu ubývá, nám se v hlavičkách hromadí nové a nové informace. Ale výlet do těchto končin stojí opravdu za to. Na cestu nám švitoří a zpívají ptáci, kolem nás létají motýlci a my si opravdu volný den užíváme. Po krátkém odpočinku se loučíme s kamarády Spejblem a Hurvínkem a odpovídáme jim jejich slovy. Ha, há. Nasedáme do autobusu s dobrým pocitem toho, že se nám podařilo naplnit heslo našeho školního loga: I já to dokážu. Odpovídáme s čistým svědomím. Ano. I my všichni jsme to dnes dokázali. Ha, há. Sedáme na naše místečka a Spejble, Hurvínku, mějte se tu krásně…