O tom, že to byla akce mimořádného celospolečenského významu, svědčí i řada zajímavých hostů. Celou akci moderoval starosta Chodouně Josef Stehlík, který přivítal vzácné hosty a představil jednotlivé řečníky. V úvodu vystoupila europoslankyně a předsedkyně SPOV Veronika Vrecionová, poté o práci na kříži pohovořil jeho autor Dalibor Šebesta. Při práci na kříži se do něj snažil vtělit všechny kříže tohoto světa. Smírčí kříž je vytesán z jednoho bloku pískovce z radotínského lomu o váze 4 tuny. Také korpus Krista není přilepen, ale vytesán z tohoto kvádru. D. Šebesta sdělil přítomným své překvapivé zážitky s ochotou lidí pomoci překonávat všechny potíže spojené s dopravou kvádru, hotového kříže k pozlacení nápisů i samotnou dopravou na Vyšebohy. Jako by působil duch svatý a spojoval lidi v úsilí o zdar díla.

V dalším programu vystoupil starosta obce Tetín Martin Hrdlička, který je současně zástupcem Spolku sv. Ludmily. Tento spolek byl založen cca před 8 lety kvůli přípravě na oslavy 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily, kterou dva vrahové uškrtili právě v Tetíně a pak se podle legendy skrývali právě v místech Vyšebohy, kde dnes stojí smírčí kříž. Oslavy vyvrcholily v loňském roce celonárodní poutí na Tetíně. Letos tedy tyto oslavy pokročily vztyčením a vysvěcením smírčího kříže.

Život sv. Ludmily v historických souvislostech krátce připomněl historik Dr. Jakub Izdný z Ústavu soudobých dějin FF. Pak už následoval samotný akt vysvěcení smírčího kříže, kterému požehnat a vysvětil ho farář katolické církve Josef Jonáš, přímluvnou motlitbu, báseň o vrahu Tunovi a odpuštění sv. Ludmily přednesla farářka ČSCH Jana Šmardová, přímluvnou modlitbu přednesl také farář evangelické církve Michal Šourek. V modlitbách se tak spojily tři církve. Na závěr se i téměř všichni účastníci pomodlili nejdůležitější modlitbu věřících Otče náš.

Na závěr akce starosta Chodouně poděkoval všem, kteří přispěli darem či jakoukoliv pomocí k realizaci díla. U kříže stáli čestnou stráž členové SDH Chodouň a zástupci Selské jízdy. Dopravu méně pohyblivých účastníků slavnosti zajišťovali malým nákladním vozidlem právě chodouňští hasiči.

Smírčí kříž stojí u polní cesty, kterou obec Chodouň obnovila, aby se turisté a poutníci, ať z Chodouně či z Málkova, mohli dostat ke smírčímu kříži a případně zde pronést modlitbu za smíření všech znesvářených stran na celém světě.

O vybudování kříže se zasloužili: Města Zdice, Beroun, Králův Dvůr, obce Málkov, Suchomasty, Tmaň, senátor Jiří Oberfalzer, Spolek sv. Ludmily, Kovošrot Lorenz, Josef Jonáš a Dalibor Šebesta.

Pan Josef Jonáš zajistil materiál, tedy pískovcový kvádr, pan Dalibor Šebesta pak dílo provedl.

Autor: Marta Šestáková