Významný den České republiky - Památný den sokolstva je připomínkou „akce Sokol“, kterou na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha spustilo gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 a pozatýkalo vedení sokolských jednot a žup. Připomínáme si také ty členy našeho spolku, kteří byli umučeni a podlehli následkům věznění v komunistických kriminálech.

„Tento den je pro nás velmi významný. Tradičně si ho připomínáme napříč republikou. Jsem moc ráda, že se v roce 2019 podařilo schválit tento den za Významný den ČR. To svědčí o tom, že si přínosu členů Sokola k naší svobodě považují i jiní, než jen naši členové,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Nad řadou sídel krajů, radnicemi měst a obcí bude vztyčena vlajka České obce sokolské. Například sestra starostka ČOS Hana Moučková spolu s představiteli hlavního města vytáhne vlajku nad budovu magistrátu už v pátek 7. října v 8 hodin ráno.

Do ulic 9 měst vyjedou vozy MHD s vlajkami ČR a ČOS. Řada tělocvičných jednot a sokolských žup organizuje vlastní vzpomínkové akce. V Tyršově domě začne vzpomínkový akt v 15:00, účast na něm přislíbil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, I. místopředseda Jiří Růžička a místopředsedkyně Jitka Seitlová. Za dolní komoru Parlamentu bude přítomna Věra Kovářová - místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Za Vládu ČR promluví ministr školství Vladimír Balaš.

Poslední akcí Památného dne sokolstva je společným završením vzpomínkového dne akcí pro celou rodinu s názvem Večer sokolských světel. Sestry a bratři, členové našeho spolku - může i veřejnost - pouští po vodě lodičky se svíčkami jako vzpomínku na ty, kteří už nejsou mezi námi. Na Kampě je tato akce plánována od 18:30 hod.

Stejně jako každý rok bude i letos díky spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Vojenskou kanceláří prezidenta republiky v pravé poledne uspořádán slavnostní

nástup Hradní stráže a Sokolské stráže. Letos se na I. nádvoří Pražského hradu v rámci Památného dne sokolstva představí druhý prapor Sokola Pražského, prapor, který věnovaly v roce 1922 členky spolku k 60. výročí založení Sokola jako oslavu rovnoprávnosti členství žen a mužů. „Letos si připomínáme 100 let od slavnostního předání tohoto praporu. Přišlo mi proto jako dobrý nápad ho představit právě při slavnostním střídání Hradní stráže na Pražském hradě v Památný den sokolstva. Proto se slavnostního nástupu zúčastní šest krojovaných sester jako stráže sokolských praporů. Sestry se slavnostního nástupu sokolských praporů při střídání Hradní stráže na I. nádvoří Hradu zúčastní vůbec poprvé", říká velitel Sokolské stráže Marek Manda. 

Autor: Jiří Reichl