Lekce tance, divadelní představení, prohlídky historických sokoloven, možnost vyzkoušet nejrůznější sporty, či si na zahradě sokolovny opéct špekáček. To vše nabízí 7. ročník Noci sokoloven, kterou organizuje Česká obec sokolská napříč republikou. Celkově se do akce zapojí přes 120 tělocvičných jednot a to nejen ve velkých městech, ale i v malých obcích či menších městech.

Nejvíce sokoloven se otevře ve středočeském kraji a to 26, na jižní Moravě 17, 14 v Praze po desíti v Libereckém, Královehradeckém a Olomouckém kraji. Následují Zlínský (7), Jihočeský (6), Vysočina a Plzeňský (5), Ústecký (4) a Pardubický (3) a Moravskoslezský (2).

Každoročně se organizátoři snaží připravit sjednocující téma Noci sokoloven. Letos jsou to lidské pyramidy, jejichž provedení využívá prvky silové gymnastiky. Pro to, aby si mohl toto cvičení vyzkoušet každý, připravili organizátoři instruktážní videa. Ukazují na nich stavbu pyramid od těch nejjednodušších po velmi obtížné. Videa jsou ke zhlédnutí na youtube kanále Sokola. Pyramidy jsou převzaty z knihy Skupiny, kterou sepsal Josef Paskovský - náčelník Svazu Česko-Slovanského Sokolstva v Americe. Vyšla v Chicagu v češtině v roce 1917 a nikdy nebyla vydána v Československu. V ní jsou jednotlivé sestavy rozkresleny a tyto návodné obrázky se staly i motivem letošního plakátu Noci sokoloven.

„Projekt Noc sokoloven je jednou z velkých a silných akcí, které náš spolek každoročně pořádá. Jsem ráda, že i v letošním roce se podařilo jej zorganizovat i přesto, že bude trochu omezen stávajícími protiepidemickými opatřeními. Sokolové ukazují, že i po nelehkém roce se vracejí v plné síle a odhodlání pokračovat v jejich dlouholeté práci pro veřejnost napříč generacemi,“ říká k projektu starostka České obce sokolské Hana Moučková.


Téma pyramid inspiruje nejen pro cvičení
Například v Jihlavě chystají hru dobývání pyramid a lezení na šálách v pyramidě. Jednotlivá stanoviště budou pojmenována po druzích pyramid a děti i dospělí na nich mohou plnit nejrůznější úkoly včetně stavění papírových pyramid. Připraveno je také „aikidopyramido“.

Seznam zapojených sokoloven naleznete na webu Sokol.eu

Nejstarší sokolovně je skoro 160 let
První sokolovna vznikla v Praze v roce 1863 v dnešní Sokolské ulici a dodnes je sídlem Sokola Pražského. Jeho členové cvičili postupně ve třech pronajatých prostorách. Některé z nich však byly nevyhovující, a proto se starosta jednoty Jindřich Fügner rozhodl koupit pozemek v dnešní Sokolské ulici, aby společně postavili první sokolskou tělocvičnu – sokolovnu. Tenkrát ještě nemohli tušit, že po vzoru prvních jednot budou vystavěny stovky dalších sokoloven nejen ve městech, ale i v městečkách a vesnicích.

Do dnešních dnů se zachovalo asi 750 sokoloven, od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím, že se stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.

Jiří Reichl,
za Českou obec sokolskou