Ve středu a čtvrtek 15. a 16. února se konala pěvecká soutěž v kategorii základní škol z Berounska. V tomto ročníku se zúčastnilo mnohem více soutěžících, což nám všem udělalo velikou radost. Děti zazpívaly jednu lidovou a jednu umělou píseň za klavírního doprovodu. V některých případech se děti doprovázely sami na kytaru či klavír. Výkony jednotlivých účinkujících hodnotila umělecká porota, která byla letos v tomto složení: Mgr. Jana Strnadová, Libuše Hrubá a Marta Tauberová.

Ve středu 22.února proběhla pěvecká soutěž pro žáky základních uměleckých škol v kategorii klasického zpěvu a o den později v kategorii populárního zpěvu. Pěvecké výkony přijeli porovnat žáci z těchto základních uměleckých škol: ZUŠ J. Slavíka Hořovice, ZUŠ V. Talicha Beroun a naší SZUŠ Králův Dvůr.

Umělecká porota, která hodnotila výkony jednotlivých pěveckých výkonů byla v tomto složení: Renée NachtigalIová – předsedkyně poroty, Libuše Hrubá a Marta Tauberová, která doprovázela na klavír některé žáky v kategorii Music Star i základních škol. Byly použity hudební podklady, které splňovaly profesionální úroveň. S organizací obou kategorií pomáhala asistentka SZUŠ Kamila Šroubková.

Chtěla bych poděkovat všem účastníkům této soutěže a těšíme se za rok opět na viděnou

Marta Tauberová, ředitelka