Policista si s dětmi zopakoval základní pravidla pro pohyb v silničním provozu, připomenul dětem, jak se správně rozhlížet při přecházení přes silnici, po jaké straně máme chodit během vycházek a po jaké jet na kole. Dětem ukázal svou výstroj i výzbroj, což sklidilo velký úspěch. Na závěr dostali každý chlapec i dívka malý dárek (reflexní pásku) a létající talíře pro společné užívání v MŠ. Pan policista na oplátku obdržel hlasitý potlesk, poděkování a obrázky od dětí. Za besedu ještě jednou děkujeme.