Mokřady mají velkou biologickou rozmanitost a hrají důležitou roli jako úložiště uhlíku. Od roku 1900 již zmizelo 64 procent světových mokřadů. Proto i my, ve školní družině si již tradičně počátkem února připomínáme Světový den mokřadů.

I letos si tento Světový den mokřadů v družině připomínáme. Je čtvrtek 6. února a my se scházíme ve školní družině 1. oddělení. Odpoledne jsme věnovali rostlinám, živočichům, kteří obývají okolí vod, tůní a bažin. Chtěli jsme si alespoň hravou formou připomenout Den mokřadů. Den, který souvisí především s poznáním a ochranou tohoto důležitého ekosystému.

Odpoledne jsme zahájili krátkým filmem, při něm jsme si zopakovali druhy rostlin a živočichů, pro které jsou voda a mokřady životní nutností. V další části následovala výtvarná hra. Čtyři družstva měla za úkol nejprve nakreslit mapu okolí rybníka a potom do toho výkresu správně umístit rostliny a živočichy. Nebylo to nic těžkého, nakonec to všichni zvládli. Jen ten kormorán, ten se nám někam schoval.

A jak to nakonec dopadlo? 1. místo – 1. skupina, 2. místo – 2. skupina, 3. místo – 4. skupina, 4. místo – 3. skupina. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Květa Hrbáčková, vedoucí vychovatelka školní družiny v berounském Závodí